Archive for the ‘مقالات آینده’ Category

کدام بهتر بودند؟ حکومت بی حزبی رضا خان قزاق یا حکومت تک حزبی پسرش؟

ژوئن 24, 2019

172354

سوال از عاشقان دیکتاتوری پهلوی که این روزها عکس حضرت امام آقا رضا پهلوی را هر شب در ماه رویت میکنند:

همان طور که میدانیم در زمان رضا خان قزاق اصولا احزاب اجازه فعالیت نداشتند . او درست مثل جمهوری اسلامی مطلقا خیال همه را راحت کرده بود و هیچ حزبی در دیکتاتوری رضا شاه اجازه فعالیت نداشت.

اما پسر رضا شاه ، محمد رضا شاه ، بخشنده تر از پدرش بود و در زمان دیکتاتوری او یک حزب اجازه فعالیت داشت و بس که آن هم حزب رستاخیز بود. ایشان با بزرگواری تمام فرموده بودند همه ایرانیان باید عضو حزب رستاخیز شوند و اگر کسی عضو این حزب نشود ایرانی نیست و باید از ایران برود.

سوال من از دوستان بالاترین و به خصوص دوستان عاشق سلطنت پهلوی این است که حکومت کدام یک از این پدر و پسر را از جهت فعالیت حزبی ترجیح میدهند؟

ترامپ رسما حفاظت از خلیج فارس و تانکرها را به دیگران واگذاشت

ژوئن 24, 2019

توییت امروز صبح ترامپ :

Annotation 2019-06-02 171502

دو دیوانه به سوی جنگ میروند؟

ژوئن 21, 2019

دیشب ترامپ دولت آمریکا را به مرز جنگ رساند و بازگرداند.  او تا مرحله صدور دستور حمله رسید و سپس عقب نشینی کرد.  این رفتار حاکی از دیوانگی و بیشعوری و بی عقلی است و دولتهای معمولی چنین کاری نمیکنند چون اگر این کار ادامه پیدا کند اعتبار خود را از دست میدهند . البته چنین رفتار دیوانه وار و چنین تغییر تصمیمهایی از یک بیسواد سیاسی که به قول خودش فقط به احساس خود برای تصمیم گیری متکی است نه به عقلش و بارها این را بیان کرده است عجیب نیست ولی واقعا انسان به حال قویترین ابر قدرت تاریخ تاسف میخورد که به کجا سقوط کرده است که افسار خود را به دست چنین دیوانه ای داده است .

اما از طرف دیگر رفتار سران دیکتاتوری اسلامی نیز قابل درک نیست. آیا اینها حاضرند حتی حکومت خود را نیز بر سر این لجبازی با آمریکا نابود کنند؟ آیا واقعا متوجه نیستند که جنگ با آمریکا نه تنها ایران را نابود خواهد کرد بلکه به حکومت اسلامی نیز پایان خواهد داد؟ این رفتار انسان را به یاد رفتار غیر قابل درک صدام حسین درمقابل جرج بوش می اندازد که هرگز کوتاه نیامد تا سرانجام او را از سوراخی در بیابانهای عراق در آوردند و اعدام کردند . عراق را نابود کرد ولی خودش و دولتش نیز نابود شدند.

جنگ با ایران دوسال قبل از انتخابات به نفع ترامپ نخواهد بود چون او را در همان نوع باتلاقی گرفتار خواهد کرد که جرج بوش را در عراق گرفتار کرد و او را تبدیل به نا محبوبترین رییس جمهور تاریخ آمریکا نمود. مطمئنا این را اطرافیان ترامپ به این دیوانه غیر قابل پیش بینی متذکر میشوند اما خاصیت ترامپ در غیر قابل پیش بینی بودن اوست و او ممکن است سرانجام آمریکا را در باتلاق این جنگ خاورمیانه ای فرو ببرد.

من امیدوارم که هردوطرف بر سرعقل بیایند . اگر نیایند آنچه نابود میشود متاسفانه ایران است و ملت ایران و آینده ایران . در صورت وقوع جنگ بعید است بتوان آینده ای بهتر از عراق و افغانستان را برای ایران تصور کرد.

با نزدیک شدن انتخابات حملات جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان بر علیه اصلاح طلبان شدت می یابد. چرا این چنین هماهنگند؟

ژوئن 10, 2019

من خود به دلیل اعتقادات سیاسی خود با اصلاح طلبان هیچ خط مشترکی ندارم  و این مقاله به هیچوجه در دفاع از اصلاح طلبان نیست.

آنچه مرا واداشت این مقاله را بنویسم این است که در بالاترین که یک سایت ایرانی است که حاوی مقالات سیاسی متعددی میباشد و گروههای چندی در آن فعالیند اخیرا متوجه شده ام که مرتجعان سلطنت طلب و فاشیستهای حامی آنان حملات شدیدی را بر علیه اصلاح طلبان آغاز کرده اند .

در عین حال میدانم که خامنه ای و دارودسته اصولگرای او نیز به شدت از اصلاح طلبان متنفرند و آنها هم با نزدیک شدن انتخابات شدیدا به اصلاح طلبان حمله ور شده اند . میدانیم که در هر انتخابات وقتی اصلاح طلبان موفق میشوند چند کاندید را از سد شورای نگهبان عبور دهند مردم از لج خامنه ای و دارودسته او به اصلاح طلبان رای میدهند و به این صورت هر انتخابات به صورت مشتی بر صورت خامنه ای فرود می آید و رفراندومی میشود که در آن ملت با رای خود به اصلاح طلبان به خامنه ای نه میگویند. در واقع رای به اصلاح طلبان هربار یک رفراندوم بر علیه خامنه ای است و به همین سبب نیز او و اصولگرایان به شدت از اصلاح طلبان متنفرند و تا آنجا که میتوانند بر علیه آنان تبلیغ میکنند . کافی است نگاهی بیندازید به ورقپاره  هایی مثل کیهان تا دریابید چه میگویم.

حال سوال این است که این هماهنگی یک پارچه و کامل بین مرتجعان سلطنت طلبان و اصولگرایان و خامنه ای برای چیست؟ آیا سلطنت طلبان از جمهوری اسلامی خط میگیرند چه بگویند و چه نگویند و به که حمله کنند و از که دفاع کنند؟

همیشه و در پایان هر رخداد سیاسی وقتی عکس العمل احزاب و گروههای سیاسی نسبت به آن رخداد را بررسی میکنیم در می یابیم چقدر واکنش مرتجعان سلطنت طلب شبیه و هماهنگ با واکنش خامنه ای و دارودسته او بوده است . چرا؟

ترامپ در فرانسه : «ملت ایران»» در حال شکست و نابودی است

ژوئن 7, 2019

باز هم ترامپ به ملت ایران توهین کرد. بازهم ترامپ گفت ملت ایران در حال شکست و نابودی است . دقت کنید که نمیگوید دولت ایران بلکه میگوید ملت ایران . Nation

من از دشمنان ایران ، ازرضا پهلوی ، از مرتجعان سلطنت طلب ، فاشیستها ، مجاهدین خلق میپرسم : آیا بازهم از چنین فردی که خواهان نابودی «ملت» ماست حمایت میکنید و برای او هورا میکشید؟ آیا بازهم سعی میکنید مثل آخوندها که از قرآن هزار تفسیر در می آورند(( که  به کلی مخالف متنهای خشن و ابتدایی آن است)) این حرفهای ترامپ را تعبیر و تحریف کنید و بگویید خیر مقصودش دولت ایران است؟؟

ملتی که تصمیم به نابودی خود گرفته است

مه 24, 2019

ترزا می هم استعفا داد . به نظر می آید ملت انگلیس تصمیم گرفته است به دست خود خود را نابود کند. این اصرار بیهوده بر خروج از اتحادیه اروپا برای چیست؟ برخورد بین سیاستمداران شدت یافته و کار به جایی رسید که ترزا می هم استعفا داد. انگلیسها درمانده اند که چه کنند . نه راه پس دارند نه راه پیش .

حماقت شاخ و دم ندارد. شیر پیر و پشم و پیل ریخته بریتانیا تصمیم گرفته است به دست خود خود را نابود کند و این بازی را در صحنه ای به وسعت کره زمین و جلوی چشم حیرت زده ملتهای دیگر انجام میدهد.

البته ملتهای دیگر هم …. نگاه کنید به آمریکا با آن دلقک دیوانه که آمریکا را مضحکه جهانیان کرده است. به احمدی نژاد میگوید تو درنیا که من در بیایم .

خامنه ای و جام زهر

مه 16, 2019

D6tu5x9W4AEYuVh

چرا فقط مرتجعان سلطنت طلب از حمله آمریکا به ایران طرفداری میکنند

مه 12, 2019

با نگاهی مختصر به ادبیات اپوزیسیون ایران در می یابیم که در شرایط بحرانی فعلی که تنها جرقه ای کافی است منجر به یک جنگ مرگبار و نابود کننده شود تنها گروهی در اپوزیسیون ایران که با شادی و مسرت تمام از حمله آمریکا به ایران پشتیبانی میکند گروههای راست افراطی و متمایل به فاشیسم سلطنت طلب هستند . این گروهها در سیاست داخلی خود در ایران طرفدار و حامی دیکتاتوری سلطنتی هستند و در آرزوی بازگشت به دیکتاتوری تک حزبی رستاخیز و دوران خبر چینیهای گسترده ساواک و شکنجه های مرگبار و غیر انسانی آن میسوزند. وقتی نوشته های طرفداران و بسیجیان جان بر کف رضا پهلوی را در همین بالاترین میخوانید حیرت میکنید تا چه حد برای شکنجه های ساواک کف میزنند و تا چه حد از دیکتاتوری مزدور پهلوی و حکومت تک حزبی شاه و کودتای انگلیسی رضا خان قزاق بر علیه نهضت مشروطه حمایت میکنند.

متاسفانه این مرتجعان یک پارچه و متحد در پشت حمله آمریکا ایستاده اند . اخیرا مصاحبه یکی از این آمریکا نشینان (بلا استثنا همه اینان ساکن آمریکا و در تماس با ارتجاعیترین اتاقهای فکر و گروههای سیاسی آمریکا هستند ) را میخواندم و حیرت کردم که ایشان نه تنها از حمله آمریکا به ایران پشتیبانی کرده بلکه نظر داده بود که آمریکا پس از تسخیر ایران باید ایران را تبدیل به یک مستعمره کرده و یک حکومت دست نشانده در ایران تشکیل دهد . میهن فروشی و خیانت به وطن تا کجا؟؟؟

هیچ گروه دیگری در اپوزیسیون گسترده ایران از حمله آمریکا به ایران جانبداری نمیکند . ما همه میدانیم که این حمله منجر به کشتار وسیع  و ویرانیهای گسترده در کشور پهناور ما خواهد شد . ما میدانیم که این حمله آرزوی اسرائیل و عربستان سعودی برای از هم پاشیدن ایران و تبدیل آن به جمهوریهای کوچک و متخاصم را برآورده خواهد کرد . هر ایرانی که دلش برای ایران میطپد و خواهان سقوط دیکتاتوری اسلامی و برقراری یک جمهوری دموکرات و آزاد درایران است میداند که چنین امری در شرایط جنگی و نابودی زیرساختهای اقتصادی و فرار گسترده جمعیت از ایران ممکن نخواهد بود.

میدانم که سلطنت طلبان مانند مجاهدین در داخل ایران طرفداری ندارند و فقط بر طبل توخالی خود در آمریکا میکوبند ولی در عین حال میدانم که آنها نیز مثل مجاهدین خلق تاثیر زیادی بر سیاست گذاری جناح راست و افراطی در آمریکا دارند . امیدوارم اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه ایران بتواند بر تبلیغات جنگ طلبانه مجاهدین و سلطنت طلبان فائق آید و در سطح بین المللی فضایی مخالف جنگ و حمله و نابودی ایران عزیز ما ایجاد کند .

نگاهی به افغانستان و عراق در همسایگی ما کافی است بدانیم حمله آمریکا چه ارمغانی برای ملت ایران خواهد داشت . همه باید یک پارچه بر علیه جنگ و نابودی ایران اقدام کنیم .

مشکلات ترامپ روز به روز بیشتر میشود

مه 8, 2019

امروز ترامپ برای جلوگیری از افشای بخشهای سانسور شده گزارش مولر درمورد تقلبهای انتخاباتی و همکاری روسیه با ستاد انتخاباتیش از قدرت قانونی رییس جمهور استفاده کرد و مانع تحویل گزارش سانسور نشده به کنگره آمریکا شد. معلوم نیست در بخشهایی که توسط بار ، دادستان ترامپ ، سانسور شده اند چه مطالبی وجود دارد که ترامپ از افشای آنها در مقابل مردم امریکا تا این حد نگران است .

همچنین منوچین وزیر خزانه داری آمریکا از تحویل اسناد مالیاتی ترامپ به کنگره آمریکا سرباز زد . ترامپ سعی دارد هرطور شده از افشای اسناد مالیاتی خود خودداری کند . او لشکری از وکلای دادگستری را نیز به کار گرفته است تا جلوی انتشار اسناد مالیاتی خود را بگیرد .

همچنین ترامپ مانع انتقال اسناد دادوستدهای خود با بانک آلمانی دویچه بانک به کنگره آمریکا شده است . میگویند ترامپ با همکاری عناصری در این بانک دزدیها و کلاشیهای کلان کرده است و اکنون از افشا شدن این دزدیها به شدت نگران است . او سعی دارد با لشکر وکلای خود  تا میتواند انتشار این اسناد را به تاخیر بیندازد تا دوران ریاست جمهوریش تمام شود.

در عین حال بار ،دادستان کل آمریکا و منتخب ترامپ با پررویی تمام از حضور درمقابل کنگره آمریکا برای شهادت دادن در مورد گزارش مولر سرباز زد و حاضر نشد روز پنجشنبه هفته قبل در کنگره شهادت دهد که چنین امری در تاریخ آمریکا بی سابقه است . کنگره نیز امروز بار را رسما به دلیل حاضر نشدن در کنگره محکوم کرد.

ترامپ همچنین از حضور وکیل مخصوص کاخ سفید  ، مک گان ،  در مقابل کنگره ممانعت به عمل آورده است . کنگره مک گان را برای پرسش درمورد ترامپ احضار کرده بود ولی ترامپ رسما مانع حضور او در کنگره شده است .

 

خلاصه نبرد بین نمایندگان ملت آمریکا با ترامپ روز به روز شدت می یابد . ترامپ سخت تلاش میکند مانع افشای اسرار دزدیها و کلاهبرداریهای خود شود و کنگره نیز همه راههای ممکن برای اطلاع از این امر را می آزماید .

 

اعتقاد عمومی بر آن است که در دراز مدت سرانجام حقیقت درمورد دزدیها و کلاهبرداریهای ترامپ افشا خواهد شد و او نخواهد توانست برای ابد مانع انتشار اسناد مربوطه شود ولی احتمال دارد بتواند با استفاده از لشکری از وکلای دادگستری که برای او کار میکنند انتشار این اسناد را تا زمان پس از پایان دوران ریاست جمهوری خود به تاخیر بیندازد.

اینجاست که صف خائنان وطنفروش از صف میهن پرستان دموکرات جدا میشود

مه 7, 2019

به نظر می آید دولت ترامپ برای فرار از بحران داخلی و طنابی که هر روز بیشتر بر دور گردن ترامپ سفت میشود به دنبال ماجراجویی خارجی است و برای این ماجراجویی بهتر از ایران نیافته است . همراهان و حامیان مالی ترامپ همچون عربستان و اسرائیل نیز همین را میخواهند .

تهدیدهای پمپئو و بولتون سگان پاچه گیر ترامپ روز به روز بیشتر میشود . چون فعلا در ونزوئلا درمانده اند و هنوز تیرشان به هدف ننشسته به دنبال طعمه دیگری هستند تا اذهان را از خرابکاریها و دزدیها و افتضاحات ترامپ در داخل منحرف کنند. حمله آمریکا به ایران به جز از یک عراق یا افغانستان جدید در این منطقه نخواهد ساخت . همانطور که سالهاست در عراق و افغانستان در مانده اند و دو کشور را از هم پاشیده اند در ایران نیز بی تردید بهتر از این نخواهند کرد و نخواهد شد.

شرایط روز به روز بحرانیتر میشود . عناصری از داخل دولت جمهوری اسلامی هم از بدتر شدن اوضاع ناراحت نیستند چون فکر میکنند هرچه شرایط بحرانیتر شود بهانه برای سرکوبهای گسترده  داخلی فراهم تر خواهد شد و به بهانه دشمن خارجی مخالفان را در داخل سرکوب خواهند کرد .

در این میان عناصر ستون پنجم و بیگانه پرستان وطنفروش نیز بر طبل جنگ میکوبند . با کمال تاسف  شاهدیم که مهمترین عناصر حامی تجاوز خارجی که مرتجعان  سلطنت طلب و عاشقان بازگشت دیکتاتوری پهلوی  هستند به شعف آمده اند و رسما از آمریکا میخواهند به ایران حمله کند . همیشه در بزنگاههای تاریخی عناصر خائن و وابسته سرانجام نقاب از چهره برمیگیرند و ماهیت واقعی خود را آشکار میکنند. اینجاست که میتوان اپوزیسیون واقعی را از اپوزیسیون قلابی و دروغین و عناصر ستون پنجم بیگانه تشخیص داد.

در میانه این بحران  وظیفه اپوزیسیون واقعی ایران ، اپوزیسیون آزادیخواه، جمهوریخواه و دموکرات  بسیار مهم است . از یک طرف باید با دیکتاتوری اسلامی مبارزه کند و از طرف دیگر حمله اجنبی به ایران را محکوم کرده و در پی دفاع از میهن در مقابل حمله خارجی باشد. این وظیفه ای است بسیار دشوار و توجه و دقت فراوان میطلبد. امیدوارم که اپوزیسیون ایران بتواند از این آزمایش سربلند بیرون آید و  مثل سلطنت طلبان و مجاهدین خلق برای ابد به دلیل حمایت از حمله خارجی بدنام نشود.

نبوغ مالی رضا شاه کبیر

مه 5, 2019

همه جور توجیهی برای دزدیهای رضا خان قزاق در دوران پادشاهیش شنیده بودیم به جز این توجیه به غایت چاپلوسانه را ، که به لطف بالاترین این راهم دیدیم  و لینکش بالاترین امتیاز را از شناسه های یدکی  و زیرخاکی عاشقان دیکتاتوری پهلوی و شکنجه های ساواک  گرفت .

تیتر مطلب این است : «خاطره ای از سلیمان خان بهبودی مدیر دفتر رضا شاه بزرگ» (معمولا سلطنت طلبان به طرف میگویند کبیر نمیدانم اینجا یادش رفته باید یاد آوری کرد که کبیرش کند ) . سپس در متن  دزدیهای کلان این کلان دزد را از زبان خودش توجیه کرده است .

البته چاپلوسان و کاسه لیسان اطراف رضا که از خوان نعمت او بهره مند میشدند و خود با  دزدیها و فساد مالی او همراهی داشتند باید چنین چاپلوسی کنند. زمان شاه هم چاپلوسی فراوان بود . ولی تا به این حد را به جرئت میگویم تا کنون ندیده بودم .

مردک با وقاحت تمام میگوید رضا خان قزاق برای خیر و صلاح ملت ایران دزدی میکرد. باز خوب است لا اقل اعتراف به دزدی میکند و حتی از زبان رضا این  دزدیهای کلان را تایید میکند. همه میدانیم که رضا وقتی به قدرت رسید از مال دنیا یک خانه در تهران داشت و بس و پانزده سال بعد وقتی با کمال دنائت  و خفت  بدون شلیک حتی یک گلوله از مقابل قوای مهاجم گریخت و ایران و ایرانی را دست بسته تسلیم بیگانگان کرد مالک بیش از نیمی از زمینهای زراعی مملکت شده بود و همه میدانیم آن زمینها را با پول نداشته اش نخرید بلکه با ارعاب و قلدری و زور و تهدید همه را مجانی از صاحبانش گرفت و بالا کشید.

یکی نیست به این عاشقان شکنجه و کودتاهای آمریکایی و دیکتاتوریهای تک حزبی رستاخیزی بگوید شرم کنید. چاپلوسی تا به کجا ؟ آیا  فکر میکنید با این چاپلوسیها از دربار آینده رضا پهلوی چیزی عایدتان خواهد شد؟

تشویق به مبارزه مسلحانه، آن هم از پشت کامپیوتر، تشویق ایجاد سازمانهای چریکی جدا از مردم است . آیا چریکها زمان شاه موفق بودند؟

آوریل 29, 2019

اخیرا میبینم معدودی از مرتجعان عاشق بازگشت به دیکتاتوری تک حزبی رستاخیز و شکنجه های ساواک و قلیلی از فاشیستهای مخالف حقوق بشر که متحد سلطنت طلبان هستند اپوزیسیون را تشویق به مبارزه مسلحانه میکنند.

با عقاید این مرتجعان به خوبی آشنا هستیم . میدانیم که این سلطنت طلبان شکنجه های ساواک بر علیه مخالفان شاه را تایید میکنند و گاه علت شکنجه ها را این میدانند که اپوزیسیون زمان شاه در سازمانهای چریکی مثل چریکهای فدایی یا مجاهد مجتمع شده و به صورت مسلحانه با دیکتاتوری آمریکایی شاه مبارزه میکردند .

اینها مبارزه آن چریکها را مسخره میکنند و مسخره میدانند و از شکنجه های وحشتناک ساواک در حق آنان دفاع میکنند . سلطنت طلبان که خواهان بازگشت رضا پهلوی به تخت سلطنت هستند میگویند پدر رضا پهلوی حق داشت این جوانهای دانشگاهی را که دست به اسلحه برده بودند شکنجه کند و بکشد .

اما همین گروه درعین حال اپوزیسیون را در شرایط فعلی تشویق به برداشتن اسلحه و مبارزه مسلحانه چریکی میکنند. از این گروه میپرسم و منتظر جواب هستم . شما میگویید جوانان زمان شاه اشتباه کردند اسلحه برداشتند و با دیکتاتوری شاه جنگیدند و شاه حق داشت آنها را شکنجه کند و بکشد و حقشان همین بود . آیا با همین منطق شما دیکتاتوری اسلامی را محق نمیدانید که در حق چریکهایی که شما تشویق به مبارزه مسلحانه میکند شکنجه و کشتار کند ؟ شما این جوانها را مسلح میکنید و میفرستید جلوی گروههای سرکوب شبه ساواکی دیکتاتوری اسلامی که کشته شوند؟

این چگونه کوری یا نزدیک بینی است که گریبان مرتجعان سلطنت طلب ما را گرفته است ؟ مرگ خوب است اما برای همسایه ؟ از یک طرف مردم را تشویق به چریک بازی میکنید از طرف دیگر میگویید بد است؟

چرا تکلیف خودتان را با خودتان روشن نمیکنید؟ کمی از پشت کامپیوترها و تلفنهایتان در آمریکا و اروپا بیرون بیایید و سعی کنید واقعیت درون ایران را حس و درک کنید . ملت ایران تجربه دوسال تظاهرات مسالمت آمیز و موثر انقلاب 57 را دارد و خواستار مبارزه مسلحانه نیست . ملت ایران خواستار گذار مسالمت آمیز است . در دنیای کنونی دیگر دوران مبارزه مسلحانه و چریکی گذشته است . جنبشهایی که به پیروزی میرسند با تظاهرات مسالمت آمیز و تداوم این تظاهرات پیروز میشوند نه با نبرد در کوه و جنگل . انقلاب 57 نیز یک انقلاب مسالمت آمیز بود که از طریق تظاهرات خیابانی و تشویق ارتش به بیطرفی انجام شد نه با مبارزه مسلحانه خیابانی . شما نمیتوانید یک روز نبرد خیابانی 22 بهمن در اطراف چند پادگان تهران را بردارید و دو سال تظاهرات مسالمت آمیز را که منجر به سرنگونی و فرار شاه شد فراموش کنید. چریکها و مجاهدین درآن انقلاب و حتی روشن کردن آتش آن انقلاب نقشی نداشتند و به صورت حاشیه ای ناظر آن بودند. آنچه آن انقلاب را پیروز کرد تظاهرات مداوم و ملیونی مردم در سراسر شهرهای ایران بود نه مبارزه مسلحانه ده بیست چریک در تهران .

کاررژیم تمام است

آوریل 17, 2019

این رژیم به پایان خود نزدیک میشود . میدانید چرا؟

اینروزها نفرت مردم از رژیم به جایی رسیده که هر اتفاقی در ایران می افتد ملت از چشم رژیم میبینند . کار به جایی رسیده که طوفان خاک و سیل را نیز نتیجه خرابکاریها و اشتباهات رژیم میدانند . مثل همه کشورهای جهان در موقع زلزله و سیل و سایر حوادث طبیعی اینها نیز از عراق کمک آوردند ولی مردم آن را به صورت حمله خارجی به ایران تعبیر کردند .

اواخر دوران شاه نیز نفرت مردم از شاه به حدی رسیده بود که هرچه رخ میداد آن را نتیجه حماقتها و خرابکاریها و مزدوری شاه میدانستند . ماجرای زلزله طبس را همه میدانیم . وقتی آن زلزله وحشتناک در طبس رخ داد همه یک صدا میگفتند که زلزله طبس به  علت انفجار زباله های اتمی است که شاه از آمریکا به ایران آورده و در صحرای نزدیک طبس دفن کرده . میگفتند آمریکاییها این زباله ها را در کشور خودشان نمیخواهند و شاهِ مزدور آمریکا به آمریکا پیشنهاد کرده زباله ها را بیاورید اینجا دفن کنید و سپس یک انفجار اتمی رخ داده و باعث زلزله طبس شده . این شایعه به حدی وسیع بود که حتی مطبوعات مجبور به انتشار مقالاتی در نفی آن شدند .

وقتی یک رژیم ، هر رژیمی ، به درجه ای از عدم محبوبیت میرسد که حتی زلزله و سیل و توفان خاک را نیز نتیجه خرابکاریهای آن رژیم میدانند بدانید که کارش تمام است . وقتی رژیم به حدی سقوط میکند که وقتی نیروهای امدادی از خارج کشور برای امداد به مناطق آسیب دیده وارد میشوند مردم آنها را عوامل مزدور رژیم میشناسند که برای سرکوب آمده اند بدانید کار آن رژیم تمام است . وقتی درمیان مردم شایعه میپیچد که سرکوبها توسط نیروهای خارجی انجام میشود نه ارتش خودی بدانید کار آن رژیم تمام است . زمان شاه میگفتند اینها نیروهای اسرائیلی هستند که در هفده شهریور به روی مردم آتش گشودند و اکنون میگویند اینها نیروهای فلسطینی هستند که در تظاهرات مردم را سرکوب میکنند.

کار رژیم تمام است .

بحث بعد از مرگ شاه ، بحث بعد از مرگ شاه

آوریل 11, 2019

جوابی را که به یکی از کاربران سلطنت طلب بالاترین داده بودم در اینجا ذکر میکنم . مرتجعان سلطنت طلب به محض اینکه با انتقاد از دیکتاتوری خونین و مزدور شاه روبرو میشوند به جای جواب دادن ، که البته عاجزند چون تاریخ را نمیتوان انکار کرد ، شروع میکنند به بهانه گیری که اکنون زمان صحبت از شاه نیست و باید به خامنه ای پرداخت. خودشان مجازند صبح تا شب از اعلیحضرت بگویند و در مورد دوران مثلا خوش حکومت تک حزبی رستاخیز و شکنجه های وحشیانه ساواک آه بکشند و آرزوی بازگشت آن حزب و آن شکنجه هارا بکنند ولی وای به وقتی که کسی بگوید حکومت شاه کژ بود و کاستی داشت و شکنجه های شاهانه مخالف همه اصول حقوق بشر بود. جواب را در زیر میخوانید:

دوست عزیزٍ سلطنت طلب  شما متاسفانه مرا به یاد عده ای روشنفکر ساده لوح پایان دوران شاه می اندازید که میگفتند فعلا همه باید برای برکناری شاه بسیج شویم و هیچ برنامه ای برای بعد از شاه نداشتند . وقتی هم میگفتی این خمینی گزینه مناسبی برای رهبری نیست میگفتند ای بابا اکنون باید با وحدت کلمه ( دقیقا همان کلماتی که شماالان به کار بردید ، یک اصطلاح آخوندی بود) بر علیه شاه بسیج شد و شما دارید اتحاد مردم را بر هم میزنیدوقتی میگویید خمینی (یا رضای لس آنجلسی و سلطنت) گزینه مناسبی نیست.

دیدیم نتیجه آن برخوردها چه شد و گرفتار چه بلایی شدیم که کم از دیکتاتوری خونریز و خشن شاه ندارد.

آیا شما از ما میخواهید اکنون ساکت باشیم و درمورد آینده ایران نیندیشیم ؟ به بهانه اینکه به اتحاد لطمه میزند؟ که بعد ما را گرفتار خمینی دیگری (رضای لس آنجلسی) کنید؟

درکنارآن ساده لوحان بودند بسیجیان خمینی که تا بحثی در میگرفت که آینده ایران چه باید باشد حمله ور میشدند که «بحث بعد از مرگ شاه ، بحث بعد از مرگِ شاه» . البته میدانم شما از آن نوع بسیجیان نیستید و نعره نمیکشید که «بحث بعد از مرگ خامنه ای» . بحث بعد از مرگ خامنه ای یعنی خفه شو و دم مزن و از بازگشت حکومت پهلوی و سلطنت نگران نباش . یعنی سابقه تاریک و ننگین پنجاه ساله حکومت پهلوی را فراموش کن و به ما اطمینان کن که آزموده را آزمودن خطا نیست .