Posts Tagged ‘آتئیسم طالبانی’

اسلام ستیزی عوامانه افراطی همزاد تعصب اسلامی است

ژوئیه 3, 2013

«این باند دین ستیز عوامزده طالبانی دقیقا همان کاری را با جنبش ضد دیکتاتوری ایران میکنند که حزب توده با مصدق و جنبش ملی شدن نفت کرد  . افراط فاشیستی و لمپن صفتانه آقای س  در تخطئه همه مسلمانان و استفاده از لحن و بیان چاله میدانی در مورد اعتقادات توده مردم ما مطمئنا به نفع جنبش ضد دیکتاتوری ایران نیست بلکه باعث تفرقه و جدایی گروههای بزرگی از مسلمانان ایرانی از جنبش ضد جمهوری اسلامی میشود. مسلمانانی که بسیاری از آنان با جمهوری اسلامی مشکل دارند و در صورت به راه افتادن یک حرکت بزرگ مردمی آنان نیز در صفوف اپوزیسیون قرار خواهند گرفت . باید گفت متاسفانه جمهوری اسلامی از وجود افرادی مثل آقای س و همگنان او بسیار هم راضی است چون خوراک سهل و آسانی برای تبلیغات ضد اپوزیسیون این رژیم فراهم میکنند .»

============================================

اغلب هموطنانی که با اینترنت سروکاری دارند کاربر مشهورو بیکاری  به نام آقای س را میشناسند . ایشان از فرط بیکاری شب و روز در همه سایتهای اجتماعی  پلاس  و معرف حضور اغلب کاربران این سایتها هست . کاربران اینترنت آقای س را با جوکهای خنک و از کمر به پایینش در مورد اسلام میشناسند که بدینوسیله  بین عده ای لمپن و بیسواد مثل خود جایی باز کرده و محبوب شده است  . آقای س و امثال او بین روشنفکران ما لقبهای گوناگونی دارند. از آن جمله  است  « آتئیستهای طالبانی »یا «دین ستیزان عوامزده افراطی »یا «دین ستیزان لمپن صفت » . ذهنشان از کمر به بالا کار نمیکند و نتیجه اش جوکهای بی مزه و خنک ضد مذهبی است که نه تنها فایده ای ندارد بلکه تعصب مذهبیان را بیشتر میکند . اینها با گروههای راست افراطی ونئو فاشیست اروپا در ارتباطند و مزخرفات آنها را نشخوار میکنند و پس از ترجمه به فارسی به ایرانیان  پس میدهند . ادبیات فاشیستهای اروپایی که عمدتا  در مخالفت با مهاجران  به اروپا ست ادبیاتی است سرشار از کینه و نفرت به خارجی و غیر اروپایی.    آقای س    همراه با باند خود همان ادبیات سخیف و بی پایه را کلمه به کلمه ترجمه میکند و به خورد ما ایرانیان میدهد . دریغ از اندکی خلاقیت . ((جالب است که این گروه متوجه نیستند اگر روزی قدرت به دست این فاشیستها بیفتد همه خارجیان ، از جمله همین آقای س را از کشورهایشان بیرون خواهند کرد . ))

این باند دین ستیز عوامزده طالبانی دقیقا همان کاری را با جنبش ضد دیکتاتوری ایران میکند که حزب توده با مصدق و جنبش ملی شدن نفت کرد . درآن دوران حزب توده با افراط و زیاده رویهای کمونیستی خودهیزم به هیمه تبلیغات شاه و دولتهای خارجی حامی او میریخت که میخواستند مردم ایران را قانع کنند که مصدق یک کمونیست و ضد دین افراطی است و در صورتی که به قدرت برسد از دین و ایمان در ایران نشانی نخواهد ماند .افراط فاشیستی و لمپن صفتانه آقای س  در تخطئه همه مسلمانان و استفاده از لحن و بیان چاله میدانی در مورد اعتقادات توده مردم ما مطمئنا به نفع جنبش ضد دیکتاتوری ایران نیست بلکه باعث تفرقه و جدایی گروههای بزرگ مسلمانان میشود. مسلمانانی که بسیاری از آنان با جمهوری اسلامی مشکل دارند و در صورت به راه افتادن یک حرکت بزرگ مردمی آنان نیز در صفوف اپوزیسیون قرار خواهند گرفت . باید گفت متاسفانه جمهوری اسلامی از وجود افرادی مثل آقای س و همگنان او بسیار هم راضی است چون خوراک سهل و آسانی برای تبلیغات ضد اپوزیسیون این رژیم فراهم میکنند .

به هرحال چنین کینه ورزیهایی یا ناشی از روانپریشی است ، یا بیسوادی و یا خدمت به ارباب . آقای س و دارودسته لمپن دین ستیزش باید فکری به حال خود کنند چون  به مبارزه ملت ما در راه آزادی ودموکراسی لطمه میزنند ، تفرقه می اندازند و عملا در کنار سایبریهای رژیم فعالیت میکنند.  این عمل فرد است که محک و معیار سنجش اوست نه ادعاهایش. اینان دنباله رو فاشیستهای اروپایی هستند و یک فاشیست برای حذف رقیب حاضر به هرکاری است .   البته شق دیگر مسئله آن  است که بعضی از اینها واقعا سایبریند و به سان  گرگ در لباس میش بهترین روش برای نفوذ بین برخی اعضای «ساده لوح» اپوزیسیون را در تظاهربه دین ستیزی افراطی، طالبانی و سلفی گونه  یافته اند.

در اینجا بد نیست نوشته کوتاه دیگری را هم که در مورد این قماش آدمها قلمی کرده بودم  اضافه کنم . ذکر این نکته لازم است که  همین نوشته کوتاه و لینک شدن آن در بالاترین «منجر به کینه شدید ، باورنکردنی و غیر منطقی آقای س نسبت به اینجانب شد»:

آیا میدانید که ما آتئیست طالبانی (یا سلفی )هم داریم و تعصب فقط مختص اسلامگرایان تندرو نیست.   آتئیستی که با تعصب عوامانه خود بر علیه مذهب همانقدر به مذهب یاری میرساند که یک مبلغ مذهبی  ماهر و سخنور! آتئیستی که وقتی یک لایه نازک به اصطلاح دین ستیزی را از روی مغزش میتراشی  به همان تعصبی میرسی که در طالبان میبینی منتها از نوع ضد مذهبیش ! آتئیستی که این تنفر بیمارگونه اش از مذهب احتمالا به دلیل بزرگ شدن در محیطی فوق مذهبی بوده که عکس العمل آن به صورت این تعصب شدید ضد مذهبی بروز کرده است ! آتئیستهایی که همچون طالبان معتقد ند مردم خاورمیانه لیاقت دموکراسی ندارند و باید با دیکتاتوری و خشونت بر آنها حکومت کرد ! نوشته ها و عقاید این نوع آتئیستها درست مثل  نوشته ها و عقاید افرادی از نوع نواب صفوی است ،  همانقدر تعصب ، همانقدر کینه ، همانقدر نفرت و  همانقدر تحقیر ملت و مملکتی که درآن زاده و بزرگ شده اند.

قبلا هم نوشته کوتاه دیگری در مورد دین ستیزی عوامزده لمپن صفتانه داشتم:

مذهب ستیزی عوامانه چوب زیر بغل مذهب عوامانه است .مذهب عوامانه به کمک مذهب ستیزی عوامانه خود را سرپا نگاه داشته .  تنفری که مذهب ستیزی عوامانه بدان دامن میزند  آتش مذهب عوامانه را بیشتر بر می افروزد . آنان که فکر میکنند با تمسخرو لودگی جاهلانه و شوخیهای بالای هجده  میشود مذهب عوام را فروکوفت سخت در اشتباهند . راه مبارزه با خرافات ، این نیست . راه مبارزه با خرافات منطق و استدلال علمی و بحث منطقی است نه لودگی و شوخیهای عوامانه .