Posts Tagged ‘اباما’

راستی کسی میدونه جرج بوش کجاس ؟

نوامبر 5, 2012

آیا هیچ متوجه شدید که تنها کسی که درطی دوسال اخیر مبارزات انتخاباتی در آمریکا غائب بود و حتی یکبار یادی از او نشد که بود ؟ جرج بوش !! کلینتون بسیار فعال بود ، مک کین که کاندید قبلی جمهوریخواهان بود سخنرانیها و مصاحبه های متعدد داشت ، حتی کارتر نیز با وجود کهولت سن و ضعف فیزیکی حضور داشت . تنها کسی که کاملا غائب بود ؟ جرج بوش ! میدانید چرا ؟ چون آنچنان در هشت سال ریاست جمهوری خود گند زده بود که حتی جمهوریخواهان نیز از مطرح کردن او شرم داشتند . آیا این درسی برای ملت آمریکا نیست که به جمهوریخواهان اعتماد نکنند ؟ آیا واقعا آنها که به رامنی رای میدهند فکر میکنند یک «اسقف فرقه مورمون » که حرف دیروزش با امروزش یکی نیست و هر روز نظر خود را تغییر میدهد رییس جمهور جالبی خواهد شد ؟

آیا میدانید رامنی کاندید ریاست جمهوری آمریکا یک مورمون است ؟

اکتبر 17, 2012

برایم جالب است یک بنیادگرای مسیحی آمریکایی چطور ممکن است به یک مورمون (رامنی ) رای بدهد . طرفداران اصلی حزب جمهوریخواه ، به غیراز آن یک درصد وال استریتی ، قشر عظیم بنیادگرایان مسیحی در آمریکا هستند که مذهب و اعتقادشان به کلی با اعتقادات مورمنها در تضاد است . در قرن نوزدهم مسیحیان افراطی در آمریکا بسیاری از نوکیشان مورمون را به دلیل ارتداد به قتل رساندند و حتی اولین پیغمبر مورمونها جوزف اسمیت نیز توسط همین مسیحیان افراطی به قتل رسید . و اما ،  حال آنها طرفدار رامنی شده اند . دنیا طرفه بازیهایی دارد . یک مورمون :

1- معتقد است که در قرن نوزده پیامبری در آمریکا ظهور کرد که همان مسیح موعود بوده است و همه باید به این دین معتقد شوند .

2- در راستای این عقیده آنها در کلیسای مرکزی خود در سالت لیک سیتی روح همه آنان را که در این جهان مرده اند دوباره تعمید میدهند و آنها را یکی یکی مورمون میکنند تا به بهشت بروند . کسانی از مورمونها داوطلبانه هر روز به صف شده و یکی یکی در طی روز وارد آب میشوند و هرکدام اسم یکی از مردگان  را ذکر کرده و دوباره به وکالت از او خود را تعمید داده و او را به دین مورمون در می آورند . در این راستا کلیسای مورمون بزرگترین لیست متوفیات آمریکا و جهان را تهیه کرده و دائم آن را گسترش میدهد .

3- پیامبرشان بین بیست تا سی زن داشته و در این زمینه از حضرت محمد خیلی جلوتر بوده است و کلیسایشان تا همین اواخر به چند همسری برای مردان معقتد بوده و مردان بعضی از فرقه ها ی بنیاد گرای مورمون هنوز چند همسر دارند . خانواده رامنی در زمان جدش به علت فشار دولت آمریکا بر آنها برای لغو آیین چند همسری آمریکا را ترک کرده وبه مکزیک رفته بودند .

4- بر مبنای آموزش کتاب دینی و پیامبر خود معتقد است که سرخپوستان آمریکا از اعقاب قبیله ای از قبائل یهود هستند که به آمریکا مهاجرت کرده و در آنجا ساکن شده اند .

5- سیاهپوستان تاسال 1978 نمیتوانستند به رتبه کشیشی مذهب مورمون برسند چه مورمونها اعتقاد داشتند که سیاهان از لحاظ نژادی از سفیدها پایینتر هستند . در دهه هفتاد به علت فشار افکار عمومی سرانجام سران مذهب مورمون با کراهت بسیارپذیرفتند که سیاهان حق احراز مقامات روحانی در کلیسای مورمون را به دست آورند .

تبریک به مردم آمریکا و همه نیروهای آزادیخواه و پیشرو در جهان

ژوئن 28, 2012

دقایقی پیش خبرگزاریها اعلام کردند که دیوان عالی آمریکا طرح رییس جمهوری اباما برای ارائه بیمه های بهداشتی عمومی را تصویب کرده است . همانطور که میدانید بیش از چهل درصد آمریکاییان دارای بیمه بهداشتی نبودند . برای اینها یک بیماری ساده معادل بود با ورشکستگی چون آمریکا به گواهی همه آمار گرانترین خدمات بهداشتی در جهان را دارد و ضمنا تنها کشور صنعتی جهان بود که بیمه های بهداشتی عمومی نداشت . نیروهای ارتجاعی و محافظه کار آمریکا در قالب حزب جمهوریخواه و جناح رامنی و گروه تی پارتی تمام نیروی خود را برای شکست طرح اباما حتی پس از تصویب آن توسط نمایندگان مردم آمریکا بسیج کرده و در آخرین تلاش خود این قانون را به دیوان عالی آمریکا که این روزها تعداد اعضای ارتجاعی آن بیشتر از اعضای دموکرات و پیشرو است ارجاع دادند تا به قول خود «از در عقب» وارد شده و قانون را ملغی کنند . شرکتهای عظیم بیمه آمریکا که بیماری و مرگ مردم آمریکا را مورد کسب و تجارت خود قرار داده و سودهای ملیاردی میبرند این نیروهای ارتجاعی را پشتیبانی مالی میدادند . خوشبختانه با تلاش شبانه روزی نیروهای آزادیخواه و پیشرو آمریکایی این توطئه محافظه کاران خنثی شد و سر انجام آخرین کشور صنعتی دنیا که از ارائه بیمه های همگانی به مردم خود ابا داشت نیز پذیرفت که بهداشت یکی از حقوق اساسی انسانهاست و نمیتوان با آن تجارت کرد . این پیروزی بزرگ را به تمام آزادیخواهان و نیروهای پیشرو در جهان تبریک عرض میکنم .