Posts Tagged ‘احمد جنتی’

جنتی هنوز جوان است و آرزوها دارد

اوت 3, 2012

بفرما ، اگر باور ندارید ، اینم عکساش :

* یکی از دوستان این عکس را  فرستاد و خواست برایشان روی وبلاگ بگذارم . با تشکر ا زسیاوش عزیز