Posts Tagged ‘اسد’

موفقیت غمبار جمهوری اسلامی و دیکتاتور دست نشانده آن ، بشار اسد

اوت 21, 2014

با کمال تاسف به نظر میرسد برنده نهایی ماجراهای چند روز اخیر در عراق ، جمهوری اسلامی و دست نشانده آدمکش آن بشار اسد باشند . آمریکا و انگلیس وارد گفتگوهای سری با اسد شده اند تا داعش را در سوریه از بین ببرند . این امر یعنی پیروزی نهایی جمهوری اسلامی و بشار اسد در سوریه . سه سال پیش که انقلاب آزادیبخش سوریه شروع شد چه کسی فکر میکرد کار به اینجا بکشد ؟ چه کسی فکر میکرد بشار پس از سه سال آدمکشی با حمایت ایران دوباره بتواند بر تخت قدرت مستقر شود و مهمتر از آن حمایت آمریکا و اروپا را هم پشت خود داشته باشد ؟ چه کسی فکر میکرد خامنه ای در قمار نومیدانه ای که در پیش گرفته برنده شود ؟ اما با کمال تاسف  اکنون ، خامنه ای سوار بر موشکهای لیزری آمریکایی به تدریج در سوریه پیروز میشود و قصاب دمشق را بر اریکه قدرت مستدام میدارد .

متاسفانه پیروزی بشار بر جنبش آزادیخواهی مردم ایران تاثیری منفی خواهد داشت . خامنه ای و خرده دیکتاتورها و آدمکشان زیر دست او با پیروزی بشار جانی دوباره خواهند گرفت و به تبعیت از او با قساوت و سبعیت بیشتری با آزادیخواهان ایرانی روبرو خواهند شد . درسی که اینان از پیروزی بشار خواهند گرفت آن است که هرچه بیشتر بکشی امکان بقایت بیشتر خواهد بود .

ضعف دموکراسی

فوریه 28, 2014

چرا دموکراسیها اینقدر ضعیفند ؟ دموکراسیها همیشه جلوی دیکتاتورها کوتاه می آیند . نگاه کنید به عقب نشینی دموکراسیهای غربی اکنون در برابر پوتین ، در سوریه و اوکرایین . پوتین رسما در کریمه در اوکرایین کودتا کرده و دموکراسیهای غربی هیچ نمیگویند . در سوریه هم سه سال است ایران و روسیه به صورت مصنوعی اسد را نگاه داشته اند و دموکراسیهای جهان دست روی دست گذاشته و هیچ نکرده اند . همان اشتباهی را که در برابر هیتلر و موسولینی قبل از جنگ دوم کردند و به آنها اجازه دادند در اسپانیا پیروز شوند و در اروپا پیشروی کنند تا سرانجام منجر به جنگ دوم شد حال آن که اگر خیلی قبل در اسپانیا توی دهان هیتلر و موسولینی زده بودند جهان دچار جنگ نمیشد.

سقوط اسد یعنی سقوط جمهوری اسلامی

سپتامبر 2, 2013

من به عنوان یک عضو اپوزیسیون ایران شدیدا خواهان شکست اسد و حزب بعث سوریه هستم . جنگ در سوریه اکنون عملا تبدیل به جنگ نیروهای سپاه و حزب الله بر علیه مردم سوریه شده است . روسیه هم پشتیبانی نظامی از این جنگ را بر عهده دارد . اسد و نیروهایش نقش مهمی در این جنگ ندارند . شکست حزب بعث سوریه در این جنگ در واقع یعنی شکست جمهوری اسلامی و تروریستهای حزب الله لبنان که جمهوری اسلامی را گامی دیگر به پرتگاه سقوط محتوم خود نزدیکتر میکند .

تبریک به رهبر جمهوری اسلامی

ژوئن 6, 2013

بدینوسیله از فرصت استفاده کرده و پیروزی ایران ، روسیه و حزب الله در سوریه را به رهبر معظم جمهوری اسلامی تبریک میگویم . با پیروزی سربازان سپاه دست در دست برادران حزب الله لبنان ، اسد رسما تبدیل به دست نشانده حزب الله لبنان و ایران خواهد شد . این شکست عظیم را به اوباما و کشورهای غربی که دست روی دست گذاشتند تا چنین فاجعه ای اتفاق بیفتد تسلیت میگویم.ماجرای جنگ داخلی اسپانیاست که دست گرمی بود برای هیتلر و موسولینی تا خود را با تمرین قتل عام مردم اسپانیا برای جنگ دوم جهانی آماده کنند . هیتلر هواپیماهای جدید جنگی خود را برای بمباران مردم بیگناه اسپانیا به کار برد و از کارکرد آنها مطمئن شد و خلبانهایش تمرین کردند و بعد همان تجربه را در جنگ دوم استفاده کردند . دولتهای غربی هم دست به دست میمالیدند و در زبان از جمهوریخواهان اسپانیا حمایت میکردند ولی کوچکترین کمکی به نبرد آنان در دفاع از جمهوری جوان اسپانیا بر علیه کودتاچیان سلطنت طلب نکردند . چرا ، چون نگران بودند مبادا کمونیستها به قدرت برسند . دقیقا همان ماجرا در سوریه تکرار میشود . منتها جای لولو خورخوره کمونیسم را حالا القاعده گرفته . پیروزی ایران و حزب الله در سوریه شکست بسیار بزرگی برای دموکراسیهای غربی خواهد بود چون باعث کنترل عملی سوریه توسط تروریستهای اسلامی ایران و حزب الله میشود و آغازگر جنگهای بزرگتر و ویرانگرتری در منطقه خواهد بود .