Posts Tagged ‘اشتون’

آیا امیدی به موفقیت در مذاکرات اتمی میرود ؟

نوامبر 8, 2014

وقتی خمینی حاضر به نوشیدن جام زهر شد یک پیش آگاهی وجود داشت . دوروز قبل رادیوها گفتند و روزنامه ها نوشتند یک جلسه وسیع از بزرگترین مقامات رژیم در حضور خمینی تشکیل شده . از رفسنجانی و خامنه ای و موسوی و تا سران سپاه و قوه قضاییه شرکت داشتند . از همان جلسه معلوم بود تصمیم بسیار بزرگی در دست بررسی است . دوروز بعدش خمینی جام را سرکشید .الان چنین پیش آگاهیهایی نداریم . خبری از هیچ جلسه گسترده و همه جانبه در حضور خامنه ای نیست . خبری از هیچ جلسه مهمی نیست . همین امید انسان را به اینکه در این آخرین مذاکرات اتمی نتیجه ای حاصل شود کاهش میدهد .مذاکرات یازده نوامبر آخرین مذاکرات قبل از ضرب الاجل قدرتهای غربی است . این مذاکرات در واقع مهمترین مسئله فعلی در سیاست ایران و برای آینده ایران است که متاسفانه مثل اینکه  کمتر کسی به آن توجه دارد .به هرحال امیدواریم این مذاکرات به نتیجه برسد و یوغ تحریم از پشت ملت ایران برداشته شود .