Posts Tagged ‘اوباما’

عکس العمل خامنه ای به توافق هسته ای ناامید کننده است .

آوریل 9, 2015

برخورد امروز خامنه ای به مسئله هسته ای بودارست . این بابا هنوز راضی نشده است . آیا واقعا میتواند در آخرین لحظه مذاکرات را به هم بزند؟ عکس العمل مردم و جناحها چه خواهد بود ؟ بسیار نا امید کننده است اگر این بابا یک تنه مذاکرات را لغو کند . باید گفت ، اگر مذاکره نمیخواستی این بازیها از ابتدا برای چه بود ؟ با این عکس العمها که بیشتر آبروی خود را میبری . البته خامنه ای اینقدر از فضای عادی جامعه دور شده که این چیزها را درک نمیکند ولی کاش هنوز مانده بودند کسانی اطرافش که جرئت میکردند یا آنقدر شرافت داشتند که این مسائل را با او در میان بگذارند . مثل همه دیکتاتورها دور خود را با یک مشت بله قربان گوی دروغگو احاطه کرده و به کلی از جو واقعی جامعه به دور افتاده است و فکر میکند همه مثل او فکر میکنند و برایش دست میزنند .

اوباما و نیکسون

نوامبر 7, 2014

نیکسون رییس جمهور آمریکا به این دلیل مشهور است که توانست درهای چین را مجددا به روی دنیا باز کند . سفر تاریخی نیکسون به چین یکی از مهمترین وقایع نیمه دوم قرن بیستم بود که باعث شد پرجمعیت ترین کشور جهان مسیر سیاست خود را عوض کند و آن شود که اکنون شده است . اوباما مصمم است تجربه نیکسون را درمورد بزرگترین و قدرتمندترین ملت خاورمیانه تکرار کند . اوباما میخواهد با موفقیت در مذاکرات اتمی درهای ایران را به روی غرب بگشاید . اما یک تفاوت عمده در اینجا موجود است . چین ، قبل از سفر نیکسون ، به علت روابط تیره با اتحاد جماهیر شوروی خواستار برقراری رابطه مجدد با آمریکا بود . چین به آمریکا نیاز داشت و اولین پیام را برای درخواست برقراری رابطه چینیها فرستادند . اما خامنه ای و اطرافیانش تحت چنین محظوری نیستند . خامنه ای در واقعا به «دشمن» احتیاج دارد و آمریکا همیشه این نقش را برای خامنه ای بازی کرده است . با مانور روی دشمنی آمریکا با ایران و توطئه های آمریکا و غیره خامنه ای قدرت خود را گسترش داده و حفظ کرده است . هیچ دلیلی در دست نیست که اکنون منافع استراتژیک خامنه ای در دشمن داشتن آمریکا تفاوتی کرده باشد .

تبریک به رهبر جمهوری اسلامی

ژوئن 6, 2013

بدینوسیله از فرصت استفاده کرده و پیروزی ایران ، روسیه و حزب الله در سوریه را به رهبر معظم جمهوری اسلامی تبریک میگویم . با پیروزی سربازان سپاه دست در دست برادران حزب الله لبنان ، اسد رسما تبدیل به دست نشانده حزب الله لبنان و ایران خواهد شد . این شکست عظیم را به اوباما و کشورهای غربی که دست روی دست گذاشتند تا چنین فاجعه ای اتفاق بیفتد تسلیت میگویم.ماجرای جنگ داخلی اسپانیاست که دست گرمی بود برای هیتلر و موسولینی تا خود را با تمرین قتل عام مردم اسپانیا برای جنگ دوم جهانی آماده کنند . هیتلر هواپیماهای جدید جنگی خود را برای بمباران مردم بیگناه اسپانیا به کار برد و از کارکرد آنها مطمئن شد و خلبانهایش تمرین کردند و بعد همان تجربه را در جنگ دوم استفاده کردند . دولتهای غربی هم دست به دست میمالیدند و در زبان از جمهوریخواهان اسپانیا حمایت میکردند ولی کوچکترین کمکی به نبرد آنان در دفاع از جمهوری جوان اسپانیا بر علیه کودتاچیان سلطنت طلب نکردند . چرا ، چون نگران بودند مبادا کمونیستها به قدرت برسند . دقیقا همان ماجرا در سوریه تکرار میشود . منتها جای لولو خورخوره کمونیسم را حالا القاعده گرفته . پیروزی ایران و حزب الله در سوریه شکست بسیار بزرگی برای دموکراسیهای غربی خواهد بود چون باعث کنترل عملی سوریه توسط تروریستهای اسلامی ایران و حزب الله میشود و آغازگر جنگهای بزرگتر و ویرانگرتری در منطقه خواهد بود .

اوباما و خط قرمزش

آوریل 28, 2013

اوباما به اسد : جرئت داری از این خط قرمز عبور کن تا ببینی چه بلایی سرت بیارم

khatehGHAssd