Posts Tagged ‘بالاترین’

بالاترین را چه میشود ؟

دسامبر 1, 2013

واقعا برای بالاترین متاسفم . در ایران یک تغییر بزرگ در حال انکشاف است و دست آورد اتمی واقعا در سی سال اخیر بی نظیر بوده است اما چه در بالاترین میبینیم ؟ اعتصاب کنندگان غذا برای آزاد کردن مجاهدین اشرف در کانادا به اعتصاب کنندگان آمریکایی پیوستند . مریم رجوی چنین و چنان گفت . حملات شدید و متعدد به قرارداد اتمی از طرف گروهکهای حاشیه ای میکروسکوپی و هریک با تعداد اعضایی به تعداد انگشتان دست که از بهروزی و رهایی ملت ایران از فلاکت دوران احمدی نژاد نگران و ناراحتنند و بسیار متاسفند که چرا احتمال حمله به ایران توسط اسرائیل و آمریکا کاهش یافته است و یا تحریمها در حال لغو شدن هستند و ملت میتوانند نفسی بکشند . اصلا مثل اینکه بالاترین مال یک سیاره دیگر است . واقعیت ایران در آن منعکس نیست . آنچه در آن میبینی مجاهدین و سلطنت طلبان و بنی صدریها و خلاصه هرکه در دنیای واقعی هیچ طرفداری ندارد .

ّبالاترین ؟

ژوئن 21, 2013

یادگرفتم که در بالاترین به جای لینکهای داغ ، صفحه لینکهای تازه را باز کنم و بخوانم . معمولا بهترین و زیباترین و پر محتواترین لینکها هرگز رای نمی آورد و داغ نمیشود .