Posts Tagged ‘بسیج’

بیست سوالی : چرا بسیجیها پیرهنشان را روی شلوارشان می اندازند؟

اکتبر 28, 2009

آیا میدانید چرا بسیجیها پیرهنشان را شلخته وار روی شلوارشان می اندازند ؟ بعضی از دوستان که با این حیوانات خوب آشنا نیستند در جریان چهار ماه اخیر مدعی شده اند این به خاطر پوشاندن انواع اسلحه سردو گرمی است که اینها با خود حمل میکنند . خیر دوستان . اینها از قدیم اینکاره بودند . برای این پیرهنشان روی شلوارشان است که کسی با دیدن باسن مبارکشان تحریک نشود . اینها خودشان به حدی حشری هستند که با دیدن فلانجای افراد ، چه زن و چه مرد ، حشری میشوند و به همین سبب چون فکر میکنند همه مثل خودشان هستند برای «دفاع» از خود در مقابل سایر دوستان و اجتناب از حشری کردن آنان آنجای مبارک را میپوشانند . ضمنا صد البته میدانید که این برادران در موقع حرف زدن با خواهران به همه جا نگاه میکنند به جز چشمشان مبادا که حشری شوند و همانجا گریبان خواهر را گرفته و ترتیبش را بدهند. تا حالا حرف زدنشان را با زنها دیده اید ؟ یکی از خنده دارترین صحنه هایی است که میشود مجسم کرد و مثل یک فیلم  کمدی است . من نمیدانم سیستم اعتقادی اینها چطور است که اینقدر این بیچاره ها را حریص بر سکس و حشری میکند.