Posts Tagged ‘حلب’

آگهی تسلیت مرحوم مغفور خلد آشیان بشار اسد دیکتاتور محترم سوریه

اوت 6, 2012

شرکت در انقلاب سوریه ، ضربه ای مهلک بر پیکر حکومت خامنه ای

اوت 1, 2012

مبارزان ایرانی گله دارند که روند مبارزه در داخل ایران کندتر شده .در این شرایط چه باید کرد ؟  در این دوران تدارک و انتظار، نباید دست روی دست گذاشت  . با در نظرگرفتن شرایط فعلی میتوان جبهه های دیگری بر علیه دیکتاتوری خامنه ای گشود . جبهه ای که در حال حاضر بسیار فعال است و امید بازدهی سریع از آن میرود انقلاب سوریه است . بشار تنها متحد باقیمانده خامنه ای و رژیم او در خاورمیانه  است و با سقوط وی  ضربه مهلکی برمنافع منطقه ای جمهوری اسلامی وارد خواهد آمد . ضربه ای که بی تردید به جنبش داخلی ملت ایران نیز کمک خواهد کرد .

لازم است مبارزان ایرانی اکنون به هر طریق که میتوانند به یاری برادران و خواهران انقلابی خود در سوریه بشتابند و به آنان کمک کنند .اگر میتوانید تفنگ بردوش گیرید به میدان نبرد سوریه بشتابید و در کارزار بر علیه مزدوران بشار و نیروهای اعزامی سپاه پاسداران شرکت کنید . همیاری مبارزان ایرانی در نبرد مردم قهرمان سوریه برای آزادی و دموکراسی باعث محبوبیت ایرانیان در نزد آنان خواهد شد و دولت پیروزمند انقلابی سوریه در پاسخ ، به مبارزه ما ایرانیان در راه آزادی و دموکراسی یاری خواهد رساند . اگر نمیتوانید مستقیما در میدان مبارزه حضور یابید ، لطفا از هر طریق دیگرکه میتوانید یاری برسانید . کمکهای مالی و امدادی ، کمکهای پزشکی و درمانی ، حتی نوشتن مقالات و تشویق جهانیان برای کمک به انقلابیون سوریه نیز قابل تقدیر است . ایرانیانی که در خارج زندگی میکنند و به زبانهای گوناگون مسلطند میتوانند با نوشتن و انتشار مقالات به آن زبانها صدای انقلاب سوریه را به گوش جهانیان برسانند . کمک به انقلاب سوریه ، کمک به انقلاب و مردم ایران است .

به یاد داشته باشیم : سقوط بشار دشنه ای است که تا دسته در قلب خامنه ای جلاد و رژیم او فروخواهد رفت

بشریت را چه شده است ؟

ژوئیه 30, 2012

با دیدن  صحنه های دردناک جنگ حلب انسان به یاد نبرد استالینگراد می افتد و دفاع قهرمانانه مشتی جان برکف در مقابل ارتش تا دندان مسلح هیتلری ، انسانهایی که عهد بسته بودند جان شیرین خود را بدهند تا از شرافت و حیثیت بشریت در مقابل آدمکشان دفاع کنند. بر حال انسان و انسانیت زارباید گریست که دنیا ناظر کشتارهای بشار است و کاری نمیکند .