Posts Tagged ‘ظریف’

استالین شاه و ظریف

آوریل 6, 2015

تمام دیکتاتورها یک خاصیت مشترک دارند . از اینکه کسی از اطرافیانشان محبوب شود سخت در هراسند . هر محبوبیتی را تهدیدی بر علیه اقتدار خود میپندارند . استالین چنین بود . شاه اینطور بود . هیتلر چنین بود و اصولا همه دیکتاتورها چنین خصلتی دارند .

حال ماجرای ظریف و خامنه ای است . اگر خامنه ای نتواند سریعا آتش ظریف را خاموش کرده و او را از نظرها براند و مهجور کند هیچ بعید نیست ظریف بدجور گرفتار شود . آرزوی ظریف اکنون باید این باشد که ملت به سیاق معمول خود زود او را فراموش کنند وگرنه خامنه ای از محبوبیت او به این آسانیها نخواهد گذشت .

آیا امیدی به موفقیت در مذاکرات اتمی میرود ؟

نوامبر 8, 2014

وقتی خمینی حاضر به نوشیدن جام زهر شد یک پیش آگاهی وجود داشت . دوروز قبل رادیوها گفتند و روزنامه ها نوشتند یک جلسه وسیع از بزرگترین مقامات رژیم در حضور خمینی تشکیل شده . از رفسنجانی و خامنه ای و موسوی و تا سران سپاه و قوه قضاییه شرکت داشتند . از همان جلسه معلوم بود تصمیم بسیار بزرگی در دست بررسی است . دوروز بعدش خمینی جام را سرکشید .الان چنین پیش آگاهیهایی نداریم . خبری از هیچ جلسه گسترده و همه جانبه در حضور خامنه ای نیست . خبری از هیچ جلسه مهمی نیست . همین امید انسان را به اینکه در این آخرین مذاکرات اتمی نتیجه ای حاصل شود کاهش میدهد .مذاکرات یازده نوامبر آخرین مذاکرات قبل از ضرب الاجل قدرتهای غربی است . این مذاکرات در واقع مهمترین مسئله فعلی در سیاست ایران و برای آینده ایران است که متاسفانه مثل اینکه  کمتر کسی به آن توجه دارد .به هرحال امیدواریم این مذاکرات به نتیجه برسد و یوغ تحریم از پشت ملت ایران برداشته شود .