Posts Tagged ‘فرح پهلوی’

چاپلوسی تا به کجا ؟

فوریه 21, 2015

برگی از تاریخ ظفرنمون پهلوی ! یک ارتشبد دست یک الف بچه را میبوسد تا به مدارج بالاتر برسد . رواج چاپلوسی در این حد یکی از دلایل سقوط رژیم پهلوی بود .iran 19

سجده در مقابل شاه

 

iran21

نخست وزیر مملکت مشروطه دست شاه را میبوسد ، مثل اینکه قرون وسطی و حکومت قاجار و صفویه است !

pahlavi8

غم انگیزترین صحنه اپوزیسیون ایران

فوریه 4, 2015

غم انگیزترین صحنه اپوزیسیون ایران سلطنت طلب سالمندی است که در ایران آلاف و اولوف و خانه و زندگیی داشت و با پیروزی انقلاب مجبور شد همه را ول کند و در آمریکا به شغل شریف رانندگی تاکسی یا دلیوری پیتزا بپردازد و شبها پشت کامپیوتر بنشیند و مبارزه انقلابی خود برای بازگشت دیکتاتوری پهلوی به ایران را ادامه دهد .

valiahd in imam reza

نمک به حرامی

ژانویه 19, 2015

نمک به حرامتر از شاه ندیدم . هنگام فرار از ایران تمام نوکرانی را که عمری را درخدمت به او سپری کرده بودند در زندان گذاشت و فرار کرد . سگهایش را با خود برد ولی آدمهایی مثل هویدا و نصیری و نیک پی و آزمون و دیگران را در زندان باقی گذاشت تا گرفتار و کشته شوند .آدمی مثل نصیری که جانش را در کودتای 28 مرداد برای او در طبق اخلاص گذاشته بود و ساواک را برای او سالها چرخانده بود زندانی کرد و بعد هنگام فراراز ایران او را درزندان به حال خود رها کرد تا گرفتار مردم شود و بهای اشتباهات او را با جان خود بپردازد .

انسان اینقدر ضعیف النفس و نمک به حرام باشد که برای نجات خود از امواج خشم مردم نزدیکترین نوکران وفادار خود را زندانی کند ؟؟؟ واقعا چنین موجودی بین دیکتاتورها هم نوبر است . همزمان بااو سوموزا در نیکاراگوئه گرفتار انقلاب خشم مردم شد و سرانجام گریخت ولی هرگز کسی از وفاداران خود را برای فرونشاندن خشم مردم زندانی نکرد و به درون آتش انقلاب نیفکند .

داستان انقلاب

ژانویه 17, 2015

شروع انقلاب شکوهمند ضد دیکتاتوری ما از کجا و کی بود ؟ ریشه انقلاب به نظر من به کودتای آمریکایی 28 مرداد بر میگردد . تحمیل شاه توسط آمریکا و انگلیس بر مردم ایران که نفت خود را ملی کرده بودند و ساقط کردن مصدق از قدرت باعث ایجاد نفرتی در مردم نسبت به این دست نشانده حقیر آمریکا شد که هرگز التیام نیافت و سرانجام در انقلاب 57 منفجر شد و دامن شاه را گرفت . مردم و روشنفکران هرگز شاه را به علت خیانت به مصدق و نهضت ملی کردن نفت نبخشیدند . اینکه شاه نوکر بی جیره و مواجب آمریکا بود و سیاستهای امپریالیستی کشورهای غربی را در ایران پیاده میکرد بر این نفرت دامن میزد . شاه به تدریج همه قشرها و طبقات اجتماعی را که بعضا طرفدار او بودند به مخالفت با خود بر انگیخت طوری که زمان انقلاب حتی یک طبقه اجتماعی باقی نمانده بود که از او حمایت کند . سایر دیکتاتورها همیشه لا اقل طبقه ای از اجتماع را از خود راضی نگاه میدارند تا پشتیبان آنان باشد ولی سیاستهای نابخردانه ناشی از جنون خود بزرگ بینی شاه کاری کرد که هیچ طبقه اجتماعی در ایران حامی او باقی نماند . از ملاکین بزرگ که زمینهای خود را ازد ست دادند تا بازاریان که با فساد مالی وحشتناک شاه و خانواده اش روبرو بودند تا صاحبان صنایع و فعالان رشته های ساختمانی که همیشه باید یک شاهزاده و شاهدخت را در فعالیتهای خود شریک میکردند وگرنه فعالیت اقتصادی برایشان ممکن نبود . از جانب دیگر رشوه های کلانی که برای هر کنترات باید به خانواده شاه پرداخت میشد موجب نفرت صاحبان صنایع بود . همچنین قشر تهیدست و فقیر که در حلبی آبادهای عظیمی مثل زورآباد در اطراف تهران گرد آمده بودند تفاوت عظیم بین ثروت خاندان شاه و نو کیسه گان و دزدان وابسته به آنان رابا فقر خود میدیدند و به شدت از طبقات بالادست وابسته به خانواده پهلوی متنفر بودند .

شروع انقلاب با انتخابات آمریکا و به قدرت رسیدن کارتر بود . کارتر اولین رییس جمهوری بود که خیمه سیاست خارجی خود را بر ستون حقوق بشر گسترد و اعلام کرد که از این به بعد سیاست خارجی آمریکا پیرو اصول حقوق بشر است . شاه که همچون عقربه قطب نما همیشه به سمت سیاستهای ارباب میچرخید با این تغییر سیاست کارتر مجبور شد اندکی از دیکتاتوری خفقان آور و مرگبار خود بکاهد و تسلط مطلق ساواک را بر جان و مال ایرانیان کاهش دهد . روشنفکران ایرانی که از ندای حقوق بشر دل گرفته بودند دست به فعالیت زدند . اولین نداهای مخالفت نامه های برخی از روشنفکران خطاب به شاه بود که شجاعانه مشکلات کشور را به او گوشزد میکردند . مرحوم بختیار یکی از این نامه نویسان بود . سپس دانشجویان دانشگاهها که شدیدا تحت سرکوب ساواک بودند برای اولین بار جرئت تظاهرات یافتند و چند تظاهرات در دانشگاه تهران و صنعتی برگزار شد و برای اولین بار ساواک اجازه نیافت تظاهرات را سرکوب کند . سپس آن نامه مشهور رشیدی مطلق درمورد خمینی در روزنامه اطلاعات انتشار یافت که باعث شورش و قیام قشر مذهبی شد . شورش از قم شروع شدو به سایر شهرستانها گسترش یافت . این بود ماجرای شروع انقلابی که سرانجام شاه ایران را کله پا و فراری ساخت .

تصویر شعبان بی مخ مشهور به شعبان تاج بخش را همراه شاه نشان میدهد .

shaban with shah

گریه دیکتاتور زیباست

ژانویه 16, 2015

دیدن گریه دیکتاتورها همیشه زیباست . امروز روز فرار شاه بود . دیدن عکس گریه این مرد زبون و ترسو در هنگام فرار همیشه لذتبخش است . هرازگاهی با دیدن چنین عکسهایی باید به خود یاد آوری کرد که سرنگونی دیکتاتورها شدنی است و غیر ممکن نیست . گریه و زاری قذافی را هم دیدیم . کی بشود گریه بشار و خامنه ای را هم شاهد باشیم .

shah dar miravad

واقعا خفت بار است که انسان به چه درجه ای از حقارت و رذالت نفس میتواند سقوط کند که دست این دست نشانده و نوکر گوش به فرمان آمریکا و خائن به ملت ایران را این چنین ببوسد .  لابد این آقا ی ارتشی فکر میکرد شاه مثل کودتای 28 مرداد دوباره برمیگردد و داشت از حالا خودش را برای مدال وپاگون آماده میکرد.

تبریک به ملت ایران

ژانویه 16, 2015

روز فرار شاه از ایران را به دوستان تبریک میگویم . جدای از تبلیغات احمقانه و حرص بر انگیز دیکتاتوری اسلامی ، واقعا شهامت ملتی که با دست خالی توانست یک دیکتاتور قدرتمند را که همه دنیا نیز حامی او بودند از ایران فرار دهد تحسین بر انگیز است و کمتر ملتی را میتوان سراغ کرد که چنین شهامت و قدرتی از خود نشان داده باشد .آرزومندم نسل ما با تجربه اندوزی و درس آموختن از نسل قهرمان 57 بتواند خامنه ای را نیز چون شاه فراری دهد .

افتضاح سلطنتی

ژانویه 3, 2015

پرنس اندرو ، برادر شاه آینده انگلیس ، متهم به همخوابگی با دختران زیر سن قانونی شده است . این اتهامات قبلا نیز به او زده شده بود و به همین دلیل نیز به اجبار از بسیاری از مقامهای قانونی خود استعفا داده بود اما این اتهام جدید بسیار جدی است و توسط یکی از دخترانی که او با آنان همخوابگی کرده است عنوان شده است . اینهم از خاندانهای سلطنتی اصیل استخواندار که بعضیها توی سایتهای اجتماعی ایرانی اینقدر قربان صدقه شان میروند . یکی نیست به اینها بگوید فرق این بابا با آخوندهایی که با دختر نه ساله میخوابند چیست ؟ فقط خونش رنگینتر است و ژنش با من و شما فرق دارد و از خداوند عالم اجازه گرفته چون ازاسپرم سلطنتی است  هر غلطی بخواهد  بکند و مفت مفت با پول مالیات ملت انگلیس خوش بگذراند ؟

آغاز جنبشی جدید؟

اکتبر 2, 2014

یادم هست درست پس از فروکش جنبش سبز و نا امید و دلسرد شدن مردم مجاهدین خلق و سلطنت طلبان خیلی در سایتهای اجتماعی شاخ و شانه میکشیدند . اینجور گروهها علفهای هرزی هستند که همیشه در غیاب یک جنبش عمومی و در شوره زار دلسردی و نا امیدی رشد میکنند . خوشبختانه حس میکنم فعالیتشان به تدریج کمتر شده و نسلی که در جنبش سبز سر برکشید وتازه با سیاست آشنا شد کم کم بالغتر شده و با آشنایی تدریجی با تاریخ اخیر ایران با واقعیت این دوگروه منفور آشناتر میشود . آیا میتوان فروکش اقبال به این دوگروه  را از آثار و علائم آغاز یک حرکت دیگر دانست ؟

شاه و آخوند ، دوروی یک سکه

سپتامبر 25, 2014

شاه و آخوند دوروی یک سکه . شاه و آخوند دست در دست هم در اتحادی نامقدس برای ویران کردن این سرزمینshah and mola1

شهبانوی روحانی

مه 13, 2013

عکس  فرح شهبانوی ایران در بارگاه امام رضا . دینداری خاندان سلطنتی از جمله شاهنشاه آریامهر بر همگان روشن است . شاهنشاه خودشان حاجی بودند و به زیارت کعبه رفته بودند که عکسهای زیارت ایشان در اینترنت موجود است  . خاندان سلطنتی همه مشهدی (مشتی به کلام عوام ) هستند و بارها به زیارت امام رضا که همه اسم خود را از او دارند رفتند و امام را حافظ خاندان سلطنتی میدانستند . خاندان پهلوی با بذل وبخشش فراوان و ساختن مساجد و گنبد و بارگاه و گستردن حرم امام رضا به پیشرفت اسلام در ایران کمک شایانی کردند که البته این کمک منجر به ظهور جمهوری اسلامی شد . یاد این خانواده مذهبی و دیندار گرامی باد .

farah at imam reza

نظر سنجی

مارس 2, 2013

با توجه به این تصویر، به نظر شما عکس واژگونه روی میز شاهزاده که نخواسته اند کسی آن را ببیند عکس کیست ؟ :

1. پدر مرحومشان که در انقلاب مردم ایران مجبور به فرار از ایران شد ؟

2. جرج بوش رییس جمهور محبوب ایشان که وعده حمله به ایران داده بود ؟

3 . اوباما رییس جمهور فعلی که هیچ وعده ای به ایشان نداده است ؟

4. عکس  رییس جمهور منتخب مردم ایران خانم مریم رجوی ؟ به نظر شما ازدواج شاهنشاه و رییس جمهور آینده ایران آیا به صلاح است و منجر به آزادی ایران میشود ؟

5. نسخه سوگند سلطنت ایشان که هرروز صبح مرور میکنند تا یادشان نرود که قرار است شاهنشاه ایران شوند ؟

6. عکس مهاتما گاندی که ایشان معمولا در مصاحبه ها یشان خود را با او مقایسه میکنند ؟

akse sarnagoon male kiye

ارنست پرون یارگرمابه و گلستان شاه

دسامبر 29, 2012

آیا میدانید چه کسی  صمیمیترین دوست شاه و رفیق گرمابه و گلستان او  بود ؟ اگر نمیدانید حتما این مقاله کوتاه تاریخی  را بخوانید .

برگی دیگر از تاریخ جذاب ایران را ورق میزنیم و اینبار به یک دوستی عجیب و مرموز میپردازیم . ماجرای دوستی شاه و ارنست پرون یک از نکات غریب تاریخ ایران  است که هیچ کس سرانجام به راز واقعی آن  پی نبرد .

شاه در دوازده سالگی برای تحصیل به سوییس اعزام شد   .عباس میلانی در کتاب the shah مینویسد که شاه درسال 1935 در مدرسه لا روزه در سوییس با پرون آشنا شد .ارنست پرون    پسر باغبان مدرسه لاروزه بود و برای شاگردان مدرسه مستخدمی میکرد  . پرون یک همجنسگرای ناب بود با رفتاری به شدت مونث و زنانه  و این جنبه شخصیت خویش را از هیچکس پنهان نمیکرد.

پرون  ده سال از شاه بزرگتر بود .  اومورد تحقیر اکثر دانش آموزان پولدار مدرسه بود که پیوسته  اورا به دلیل رفتار زنانه اش مسخره میکردند  ولی از زمان آشنایی با شاه خردسال  که  پولدارترین دانش آموزمدرسه به شمار میرفت وضعش در مدرسه تغییرکرد . این مرد بزرگسال وآن  پسر نوجوان  اکثر اوقات  فراغتشان را در اتاق مجلل شاه در مدرسه باهم میگذراندند .

چرا شاه در سن دوازده سالگی به سوییس فرستاده شد ؟  آن زمان رسم خانواده های اشرافی ایران این بود که فرزندان خود را برای تحصیل به خارج میفرستادند .  اصل و نسب و  گذشته و خانواده رضاشاه  ناشناس بود و حتی امروز نیز کمابیش در هاله ای از ابهام پیچیده است . رضا شاه  به همین دلیل از طرف خانواده های بزرگ و اشرافی ایران تحقیر میشد .  در عکس العمل به این تحقیر که تا پایان عمر او را آزار میداد   سعی میکرد با تقلید از آنان جای پای خانواده خود را محکم کند . یکی از اقدامات او برای رفع این تحقیر تقلید از اشرافِ آن روز و فرستادن پسرش برای تحصیل به خارج بود البته زود از این تصمیم منصرف شد و شاه جوان را در شانزده سالگی به ایران عودت داد تا در مدرسه نظامی درس  بخواند.

همانطور که ذکر کردیم  پرون ده سال از شاه بزرگتر بود ولی دوستی آنان در سنین 12 تا شانزده سالگی شاه بسیار عمیق و صمیمانه شد و پرون تا لحظه مرگ ، نزدیکترین همراه وصمیمیترین  دوست شاه باقی ماند .هیچ کس در سوییس و بعدها در ایران  نمیفهمید چگونه این دو با وجود اختلاف سن ، ملیت ، خانواده ، مذهب و زبان چنین دوستان جدایی ناپذیری شده اند . سفیر بلژیک در سوییس پس از اطلاع از آشنایی شاه و پرون گفته بود اگر من نظارت بر زندگی شاه را بر عهده  داشتم محال بود اجازه دوستی با چنین فردی  را به  یک کودک خردسال چون شاه بدهم . وقتی شاه خردسال  به اصرار رضا شاه که در مورد آشنایی او با پرون خبرها شنیده بود   به ایران بازگشت پرون را نیز با خود به ایران آورد.  رضا شاه از اینکه ولیعهد خردسال او   با یک مرد همجنسگرا و زن نما که  ده سال بزرگتر از خود برگشته است به شدت خشمگین بود ولی به ملاحظه علاقه شدید شاه به پرون او را از ایران اخراج نکرد. او فقط به گماشتگان دربار سپرده بود  نگذارید این کوتوله  زن صفت  جلوی چشمم بیاید که زیرمشت و  لگد لهش میکنم . به نقل از خاطرات فردوست رضا شاه اتفاقا یکبار در بازدید از کاخهای خود به پرون برخورده بود و او را با عصای خود دنبال کرده بود تا بزند که پرون فرارکرده و جان سالم در برده بود . پرون به همین سبب تا وقتی رضا شاه در ایران بود  زندگی نسبتا مخفیانه ای داشت و فقط با شاه  ملاقات میکرد .رضا شاه در عین حال بر این باور بود که پرون جاسوس انگلیس است (به نقل از خاطرات فردوست ) ولی مدرکی دال بر صحت باور رضا شاه در دست نیست  (اصولا رضا شاه مانند استالین در اواخر عمر دچار بیماری پارانویا شده بود و نیمی از دربار و اطرافیان خود را به نادرست جاسوسان انگلیس میپنداشت. چون خود ش را انگلیسها بر سرکار آورده بودند او میپنداشت که اینبار نیز توطئه دیگری دارند تا او را سرنگون کرده و نوکری دیگر بر سرکار آورند) .

اینکه شاه خشم پدری مقتدرو مستبد  را برای آوردن پرون به ایران تحمل کرد نشان از دوستی و عشق بسیار عمیق این دو به یک دیگر دارد . در عین حال باید پذیرفت که در جامعه بسیار سنتی و بسته آن روز ایران ، و حتی در جهان آن روز در پیشرفته ترین کشورهای غربی  نیز همجنسگرایی هنوز یک امر بسیار زشت و نا معمول به شمار میرفت . قبول خشم پدر، تحمل پچ پچ های درباریان و خانواده و همچنین  شایعات گسترده در جامعه آن روز ایران در مورد نوع رابطه اش با پرون نشانگر علاقه عاشقانه و بسیار شدید شاه به پرون است که همه اینها را تحمل کرد ولی پرون را در کنار خود نگاه داشت.

اما اوضاع پس از  گریز خائنانه و بزدلانه  رضا شاه از برابر مهاجمان خارجی (و دستگیری او در اصفهان و تبعیدش به آفریقا) عوض شد.  با موافقت انگلیس  و آمریکا شاه   بر تخت سلطنت نشست  و از آن پس پرون  همواره در کنار او در میهمانیها و ملاقاتهای خانوادگی حضور داشت و از قدرتمندان پشت پرده به شمار میرفت چون همه در ایران  میدانستند اگر نظر او را جلب کنند نظر شاه را جلب کرده اند . پرون در عین حال به علت خصلت زنانه اش با زنان دربار روابط خوبی برقرار کرده بود و به علت خرافاتی بودن و  اعتقاد به فالگیری ، برای آنان فال تاروت و قهوه  میگرفت ورمالی و  پیشگویی میکرد و به همین دلیل نیز بین آنان  محبوب شده بود . تنها زن دربار که او را دوست نداشت ثریا زن دوم شاه بود زیزا او را رقیبی برای خود میپنداشت . ثریا ، در خاطرات خود  چنین تصویری از سالهای آخر اقامت پرون در دربار و کاخ شاه ارائه داده است :«ارنست پرون زشت و نامطبوع است. چشمهایش نفرت انگیز است……همجنس باز است…… مزدور است….. نادرست…. ماکیاول صفت….. شیطان صفت…… رمال….. غیبگو……» ثریا در این کتاب عنوان نموده که پرون و شاه هر روز صبح یکدیگر را در اتاق شاه ملاقات می‌کنند و پرون در این ملاقات‌ها به دسیسه چینی علیه دشمنانش می‌پردازد. پرون در عین حال که آدمی خرافاتی بود که برای شاه و سایر اعضای دربار  فالگیری و رمالی میکرد ، یک کاتولیک معتقد نیز بود. به نقل از عباس میلانی  او پس از اینکه شمس خواهر شاه به مذهب کاتولیک گروید مراد و مرشد شمس شده بود و به طور مرتب با او دیدار میکرد.

رمز دوستی عمیق و صمیمانه شاه با پرون چه بود ؟ البته مسئله تمایلات و روابط جنسی افراد یک مسئله خصوصی است. به نظر من این امر مربوط به خود فرد است و شاه میتواند دوجنسگرا هم بوده باشد و از این حیث عاشق پرون . سوال اصلی این است ، با وجود آن همه ایرانیان فرهیخته و تحصیلکرده و روشنفکر در دربار و جامعه ایران ، چرا شاه دوستی با یک آدم  خرافاتی ، مذهبی و از ملیت و فرهنگی دیگر را بر دوستی آنان ترجیح میداد ؟ میدانیم که شاه نسبت به روشنفکران تنفر عمیقی داشت . علم در خاطراتش ذکر میکند که شاه برای تحقیر روشنفکران ،  با تغییر دادن تلفظ کلمه فرانسوی انتلکتوئل ، آنان را «عن تلکتوئل » خطاب میکرد . ولی حتی با درنظر گرفتن تنفر شاه از روشنفکران ، باید پرسید آیا کسی در ایران نبود که دوستی با او بیش از دوستی با این فرد برای شاه ارزش داشته باشد ؟ چرا شاه با وجود شایعات گسترده در دربار و سطح جامعه به روابط خود با این فرد که به علت تمایلات جنسی خود در ایران آن زمان به شدت منفور و مورد تحقیر بود  ادامه داد ؟ آیا پرون آنطور که رضا خان قزاق میپنداشت یک جاسوس انگلیس بود یا  علاقه و تمایلات جنسی در این دوستی نقشی داشت ؟ این هم رمزی تاریخی است که هنوز گشوده نشده است .

ادب و سواد شاه مملکت

دسامبر 21, 2012

شاه مملکت به وزرای خود میگوید قرمساق . این چنین شاهی باید هم که میرفت . بگو آخر شاه مشروطه ، به تو چه . به موجب قانون مشروطه تو باید سلطنت میکردی نه حکومت .

shah tells vazir is ghoromsagh

فقط یک روز :-(

دسامبر 21, 2012

فکر کنید اگر روز 28 مرداد سال 32 کودتای آمریکاییها موفق نشده بود و دکتر مصدق سرنگون نشده بود الان ما ایرانیها کجابودیم و حالا کجاییم . گاهی یک روز ، فقط یک روز ، در واقع چند ساعت ، تاریخ یک قوم و یک سرزمین و یک ملت را برای ابد تغییر میدهد . 28 مرداد از آن روزهاست . آمریکاییها موفق شدند و شاه را برگرداندند و دیکتاتوری سیاه پهلوی منجر به انقلاب و تسلط آخوندها شد . هنوز که که هنوز است ما ایرانیان داریم تاوان آن چند ساعت سرنوشت ساز 28 مرداد را میپردازیم . شصت سال است بهای یک روز را با خون و درد و زندان و شکنجه و مهاجرت و غم و سقوط اقتصادی میپردازیم .