Posts Tagged ‘لبنان’

چه کسی میتوانست مانند اسرائیل حماس و حزب الله را قدرتمند سازد ؟؟

نوامبر 23, 2012

اگر یک قدرت خارجی ، با هدف و برنامه و استراتژی دراز مدت میکوشید حزب الله و حماس را در خاورمیانه قدرتمند سازد نمیتوانست به اندازه سیاست ابلهانه و بچگانه اسرائیل در این کار موفق شود . تا قبل از حمله اسرائیل به لبنان در 2006، حزب الله یک گروه حاشیه ای بود که فقط در جنوب لبنان قدرت داشت . پس از شکست اسرائیل در این حمله توسط نیروهای حزب الله ، این گروه تبدیل به قدرتمندترین حزب در دولت لبنان شد . قبل از اینکه اسرائیل به حماس بند کند حماس یک گروه کوچک تروریستی بیش نبود ، اما وقتی در غزه با اینها درافتاد و مجبور شد از غزه خارج شود حماس محبوب شد . در سال 2008 پس از حمله و عقب نشینی از غزه حماس قویتر شد و اینبار در این جنگ شش روزه حماس به حدی قدرت گرفت که همه رهبران خاورمیانه از ترک و عرب به دیدار رهبران حماس شتافتند و اسرائیل ناچار شد از طریق کلینتون گدایی صلح از حماس کند . آخر حماقت تا به چه حد . واقعا اگر کسی با یک برنامه قبلی میخواست چنین کاری کند مثل اسرائیل موفق نمیشد . درست مثل احمدی نژاد که اگر کسی با برنامه قبلی میخواست ایران را داغون کنه نمیتونست به اندازه این ابله در این کار موفق بشه .

پیامدهای فاجعه بار پیروی کورکورانه از ایدئولوژی در اسرائیل و ایران

نوامبر 23, 2012

تلوزیون انگلیسی بی بی سی تحلیل جالبی در مورد جنگ شش روزه اسرائیل و حماس داشت . در این تحلیل گفته شد که تنها برنده این جنگ حماس بوده است . برای اولین بار اکثر کشورهای عرب نمایندگانی به غزه ارسال داشتند که زیر باران بمبها از غزه بازدید کردند و این تنها یک معنی دارد : برای اولین بار همه کشورهای خاورمیانه از ترکیه تا مصر و تونس حماس را به عنوان نماینده قانونی مردم فلسطین به رسمیت شناختند . ثانیا حمله اسرائیل دقیقا منجر به نتیجه ای شد متضاد آنچه اسرائیل در نظر داشت . برای اولین بار اسرائیل مجبور شد از طریق رهبران مصر و وزیر خارجه آمریکا مستقیما با حماس سر یک میز بنشیند و درمورد شرایط آتش بس بحث کند و این کاری بود که سالها بود اسرائیل از آن سرباز میزد . مذاکره با حماس در حکم قبول موجودیت و واقعیت حماس بود . از طرف دیگر الفتح ، پیر و خسته و کهنه و فاسد تا مغز استخوان ، به حاشیه رانده شد . پس از انتخابات آزاد فلسطین که در سال 2006 برگزار شد حماس با اکثریت آرای مردم فلسطین به قدرت رسید . الفتح اما رای مردم را نپذیرفت و سال بعد  به کمک اسرائیل و آمریکا در کودتایی غیرقانونی سعی کرد حماس را سرنگون سازد که فقط در ساحل غربی موفق شد ولی در غزه دولت قانونی مردم فلسطین سقوط نکرد . اکنون محبوبیت حماس در سرزمینهای اشغالی ساحل غربی نیز بسیار بیشتر شده است .

 باید اذعان کرد سران اسرائیل بازنده اصلی این قدرت نمایی بودند . اما سوالی که پیش می آید این است که چرا حماقت تا بدین حد . وقتی به شکستهای اسرائیل در دهه اخیر نگاه میکنیم دقیقا همین سیر رو به سقوط را در رفتار تکراری آنان  مشاهده میکنیم . حمله جنایتکارانه اسرائیل به لبنان در سال 2006 تنها نتیجه ای که داشت منجر به قدرت گرفتن حزب الله شد . برای اولین بار یک قدرت عربی نیروهای ارتش اسرائیل را شکست داد و از کشور خود بیرون کرد . حزب الله که تا سال 2006 فقط در جنوب لبنان قدرت داشت پس از پیروزی بر نیروهای اسرائیل به حدی در لبنان محبوب شد که در دولت لبنان تبدیل به قدرت اصلی شد . این دقیقا نقطه مقابل اهداف اسرائیل بود .

سپس در سال 2008 اسرائیل با یک حمله زمینی وارد غزه شد و جنایات جنگی مهیبی مرتکب شد . از آن جمله بمباران یک مدرسه در غزه با بمبهای فسفری بود که منجر به  آتش گرفتن و مرگ دهها کودک بیگناه گردید . جنایات اسرائیل به حدی مهیب بود که زیر فشار افکار بین المللی مجبور به ترک غزه شد . تنها نتیجه این حمله آن بود که حماس در غزه محبوبتر شد و قدرت بیشتری گرفت .

افتضاح شش روزه امسال نیز ضربه دیگری به سیاست خاورمیانه ای اسرائیل زد و تنها باعث شد حماس قدرت بیشتری بگیرد و برای اولین بار از طرف کشورهای عربی و ترکیه به عنوان نماینده مردم غزه مورد پذیرش قرار گیرد .

چرا؟ چرا اسرائیل چنین اشتباهاتی را یکی پس از دیگری مرتکب میشود و منجر به قدرت گرفتن دشمنانی میشود که در پی نابودی آنهاست . اینجاست که مسئله ایدئولوژی مطرح میشود. دولتهایی که تابع یک ایدئولوژی هستند در مقابل حقیقت کور میشوند . این ایدئولوژی است که رفتار و منش این دولتها را تعیین میکند نه واقعیت و عکس العمل به واقعیت . همانطور که جمهوری اسلامی باپیروی از ایدئولوژی اسلامی کورکورانه به سوی گور خود پیش میرود و از درک واقعیتهای بین المللی ناتوان است ، ایدئولوژی صهیونیسم نیز چشم سران اسرائیل را بر واقعیت بسته و کور کرده و اشتباه از پس اشتباه تکرار میکنند و از هیچ اشتباهی نیز تجربه نمی آموزند . ایدئولوژی برتری نژاد یهود که متکی بر تورات است ، همراه با کینه نژادی نسبت به اعراب ، چشم رهبران اسرائیل را کور کرده . اگر اسرائیل مسیر سیاسی خود را عوض نکند و به پیمودن این راه بن بست ادامه دهد تنها نتیجه ای که میگیرد قدرت دادن بیشتر به همان گروههایی است که اسرائیل مذبوحانه میکوشد نابودشان سازد .