Posts Tagged ‘محمد رضا پهلوی’

ژن مرغوب هم نعمتی است

ژوئن 19, 2018

شانس نیاوردیم ژنمان هم از جنس مرغوب باشد که مثل رضا پهلوی رهبر آینده ایران شویم . ژن مرغوب قزاقی دو آتیشه که در کوره دو کودتا پخته شده و به درجه سوپر اعلی رسیده است . حیف ….. نه پدربزرگمان برای انگلیس  کودتا کرد و نه پدرمان برای آمریکا ، به همین سبب ژنمان نامرغوب از آب درآمد .

آریا فارت ؟

مارس 16, 2013

کتاب شاه نوشته عباس میلانی هنوز یک  تاریخ کامل نیست و به نظرم از کنار بعضی مسایل مهم بدون ذکر و شکافتن آنها گذشته و ضمنا از لحاظ زمانی زیاد عقب و جلو میرود و روی یک خط زمانی حرکت نمیکند . به اضافه آن که میلانی به شخصه گرایش مثبتی نسبت به سلطنت پهلوی دارد ولی با وجود همه این موارد بازهم «شاه » کتابی عبرت انگیز است . عبرت انگیز به دلیل آگاهیهایی که در مورد شخصیت ضعیف ، ترسو، لرزان و مردد ، نوکر و وابسته و  فاسد تا مغز استخوان شاه میدهد . مثلا در مورد فساد مالی شاه و خاندان پهلوی مطالب متعددی را ذکر میکند ، یا شکنجه های قرون وسطایی دوران شاه ، و یا نوکر صفتی شاه که هیچ تصمیمی را بدون ده بار مشورت و اجازه گرفتن از سفرای آمریکا و انگلیس نمیگرفت و عملی نمیکرد . بعد از خواندن کتاب در می یابیم که چرا مردم ایران در زمان سلطنت او در خفا و بین خود و وقتی ترسی از ساواک در میان نبود او را به طعنه آریا گوز (و نه آنگونه که خود خود را نامیده بود آریامهر) میخواندند . و یا چرا ملت ایران به صورت عام شعار جاوید شاه را تبدیل به «چاپید شاه » کرده بودند و در رژه ها و مراسم فرمایشی آن را با نفرت زیر لب زمزمه میکردند .

آیا هنوز هم در سلامت عقل رضا پهلوی شک دارید ؟

اکتبر 28, 2012

ما میگفتیم این رضا پهلوی یک دنده اش کمه میگفتند بیخود میگی . بفرما : سوگند شاهنشاهیش به کنار ، هنوز هیچی نشده حزب رستاخیز رو هم داره تو آستین ملت میکنه :-)))

کلیپی از حزب رستاخیز «نوین »

 

توهم قدرت و عظمت

اکتبر 3, 2012

دیکتاتورها همه دچار توهم عظمت هستند . خامنه ای فکر میکند رهبر مسلمین جهان است . واقعا هم باورش شده است . علت هم روشن است . دیکتاتورها درباری از چاپلوسان بر گرد خود میسازند که جز آنچه دیکتاتور میخواهد نمیگوید . هر انسانی هر چقدر هم فهمیده و روشنفکر وقتی شب و روز یک عده از او تعریف کنند و او را فخر جهان هستی بدانند دیر یا زود باورش میشود که واقعا نابغه دوران و زیباروی زمان و محبوبترین شخصیت جهان است . همین امر در مورد دیکتاتور سابق ایران خمینی صدق میکرد . شاه نیز تا وقتی با موج انقلاب روبرو نشده بود فکر میکرد واقعا داهیترین رهبر نابغه جهان است . یک نگاه به عکسها و فیلمهایش در چند سال آخر دوران حکومتش بیندازید هیچ فرقی با خامنه ای ندارد.

عجب نیست اگر اینها باد میکردند و خود را طاووس علیین میدانستند . اما مصاحبه اخیر پسر شاه با رادیو آمریکا واقعا اعجاب برانگیز بود . ایشان در فرازی از سخنان خود فرمود : « من نه به تعریف خودم بلکه به تعریف بسیاری که قبول دارند که از نظریک سرمایه ملی یک وضعیت بسیار خاصی دارم  برای جامعه تنها به این اکتفا نمیکنم که …. باید این سرمایه ملی را حفظ کرد» . حیران شدم ! کسی که با این وضع به عنوان یک  تبعه معمولی آمریکا  در آن کشور  زندگی میکند و اعتبار خاصی در محافل اپوزیسیون ندارد خود را یک سرمایه ملی میپندارد ! وای اگر به قدرت برسد لابد از پدرش کمتر نمیشود . البته دلیل چنین غروری را میدانیم . رضا نیز درباری از چاپلوسان زمان پدر بر گرد خود آورده که از صبح تا شب در گوشش میخوانند که او شاه است و ملت ایران که پدرش را بیرون انداختند لیاقت نداشتند . تاثیر دراز مدت تلقین درباریان را دیروز در مصاحبه اش دیدیم .

سوتی

اوت 8, 2012

این خاندان محترم پهلوی تو این 52 سال حکومتشون به حدی سوتی دادن که پونصد تا برنامه تلوزیون من و تو هم نمیتونه کارشونو را بندازه و گره از بختشون باز کنه . خوشبختانه اینقدر هم عاشق خودشون بودن که همه سوتیها توی روزنامه ها و مجلات معاصرشون ثبت و ضبط شده و عکسها و مدارکش موجوده .