Posts Tagged ‘مذاکرات اتمی’

مذاکرات اتمی

نوامبر 13, 2014

واقعا با خواندن اخبار به نظر می آید نه تنها ایرانیان ، بلکه سراسر خاورمیانه نفس در سینه حبس کرده اند و منتظرند ببینند نتیجه نهایی این مذاکرات اتمی سرانجام چه خواهد شد . مثبت یا منفی بودن نتیجه تاثیری عمیق در روند وقایع خاورمیانه خواهد داشت .

خیانت

نوامبر 11, 2014

خمینی با ادامه جنگ به مدت هشت سال بزرگترین خیانت را به ایرانیان کرد . خامنه ای نیز اگر از این آخرین مهلت مذاکرات اتمی استفاده نکند و توافقنامه را نپذیرد خیانتی در همان حد مرتکب شده است .

آیا امیدی به موفقیت در مذاکرات اتمی میرود ؟

نوامبر 8, 2014

وقتی خمینی حاضر به نوشیدن جام زهر شد یک پیش آگاهی وجود داشت . دوروز قبل رادیوها گفتند و روزنامه ها نوشتند یک جلسه وسیع از بزرگترین مقامات رژیم در حضور خمینی تشکیل شده . از رفسنجانی و خامنه ای و موسوی و تا سران سپاه و قوه قضاییه شرکت داشتند . از همان جلسه معلوم بود تصمیم بسیار بزرگی در دست بررسی است . دوروز بعدش خمینی جام را سرکشید .الان چنین پیش آگاهیهایی نداریم . خبری از هیچ جلسه گسترده و همه جانبه در حضور خامنه ای نیست . خبری از هیچ جلسه مهمی نیست . همین امید انسان را به اینکه در این آخرین مذاکرات اتمی نتیجه ای حاصل شود کاهش میدهد .مذاکرات یازده نوامبر آخرین مذاکرات قبل از ضرب الاجل قدرتهای غربی است . این مذاکرات در واقع مهمترین مسئله فعلی در سیاست ایران و برای آینده ایران است که متاسفانه مثل اینکه  کمتر کسی به آن توجه دارد .به هرحال امیدواریم این مذاکرات به نتیجه برسد و یوغ تحریم از پشت ملت ایران برداشته شود .