Posts Tagged ‘هیتلر’

آتش بس غزه به پایان رسید

اوت 8, 2014

متاسفانه آتش بس غزه به پایان رسید و تمدید نشد . کودک کشی اسرائیل آغاز خواهد شد . خود را برای مشاهده صحنه های فجیع دیگری از نسل کشی یک ملت توسط اسرائیل آماده کنید . خود را برای مشاهده جنازه های تکه پاره شده کودکان ، خانواده های از هم پاشیده ، کودکان یتیم شده ، کودکان مجروح ، کودکان فلج و دست و پا بریده آماده کنیم . ملت فلسطین در پیشگاه یهوه قربان خواهد شد . نقش قصاب هم بر عهده موجودی که در تصویر زیر مشاهده میکنید واگذار شده است . موجودی که متاسفانه متوجه نیست که اعمال و رفتار چه کسی را طابق النعل بالنعل تقلید میکند . کاریکاتوری است که در تعدادی از مطبوعات بین المللی و سایتهای اجتماعی منتشر شده است .

gaza167

 Unfortunately the ceasefire in Gaza is finished. Get ready to see more of the dead children, injured children, children who have lost their limbs, paralyzed children, as we had seen during the past few weeks. It is disgusting. And all because Israel refuses to get back to 1967 borders. Unfortunately, Benjamin Natanyahu is trying to be a second Hitler, he does not respect all the human rights organizations demands to stop the war in Gaza, and like Hitler wants to kill more of the civil nonmilitary population of Gaza. This picture is just a reminder for Mr. Netanyahu, beware that you  are turning into another Hitler, Franco, Pinochet, Stalin…..

لحظه سقوط دیکتاتور زیباست

اوت 6, 2014

دیدن لحظه سقوط دیکتاتورها زیباست . لحظه ای که توده های ملت سرانجام انتقام دهها سال ظلم و فشار و شکنجه و زورگویی و فساد را میگیرند . فیلم گرفتار شدن قذافی به دست مردم را ، و فیلم گرفتار شدن پسر آدمکشش را به دست ارتش آزادیبخش لیبی دارم . هرگاه از وضع دنیا نومید میشوم این فیلمها را نگاه میکنم و به خود میگویم سرانجام انتقامی در کار است و دیکتاتورها دوام نمی آورند . به یمن تکنولوژی مدرن ، برخلاف سابق ، این فیلمها را دهها فرد مختلف با تلفنهای خود میگیرند و بلافاصله هم روی اینترنت میرود و در دسترس همه هست . منتظر فیلم لحظه سقوط بشار هم هستم . لحظه ای که به دست و پای انقلابیون می افتد و زبون و بیچاره و بدبخت درخواست عفو و بخشش میکند .کاش زمان هیتلر و موسولینی هم چنین تکنولوژیی وجود داشت و لحظه سقوط آنها را هم میتوانستیم نگاه کنیم .

فیلم فرار شاه از ایران هم که قبل از سوار شدن به هواپیما زبونانه و ترسان ولرزان گریه میکرد زیباست . گریه دیکتاتور در حال فرار از مقابل ملتی که دو سال تمام سینه خود را مقابل گلوله های ارتش آمریکایی او سپر کردند تا سرانجام این ارتش را قطره قطره ذوب کردند و از بین بردند . روضه ای بود . اطرافش و نظامیانش هم همه گریه میکردند . بیشرف سگهایش را با آن هواپیما با خود برد ولی هویدا و نصیری و سایر وزرایش را در زندان باقی گذاشت تا به دست انقلابیون بیفتند و تیرباران شوند . سگهایش برایش مهمتر از آن آدمها بودند که عمر و آبرویشان را در نوکری او هدر داده بودند .

پوتین ، سوریه و اوکرایین ، هیتلر ، اسپانیا

مارس 2, 2014

کاری که روسیه در اوکرایین امروز و در کریمه میکند بی شباهت به اقدامات  نیروهای فاشیست آلمان و ایتالیا در جنگ داخلی اسپانیا نیست . در جنگ داخلی اسپانیا فرانکوی سلطنت طلب بر علیه دولت قانونی و منتخب مردم اسپانیا کودتا کرد و با نیروهای خود وارد اسپانیا شد . حامی اصلی فرانکو نیروهای هیتلر و موسولینی بودند که بدون هیچ پنهانکاری  و در مقابل چشم جهانیان از هوا و زمین نیروهای سلطنت طلب را حمایت میکردند . در مقابل ، دموکراسیهای خارجی چه کردند؟ دموکراسیهای قدرتمندی چون امپراتوری انگلستان و آمریکا و سایر کشورهای اروپایی همسایه اسپانیا دست روی دست مالیدند و هیتلر را تهدید کردند ولی به هیچوجه کمکی برای نیروهای جمهوریخواه اسپانیا فرستاده نشد . این دموکراسیها سه سال نشستند و قتل عام مردم اسپانیا را تماشا کردند تا سرانجام سلطنت طلبان پیروز شدند . این در واقع پیروزی هیتلر و موسولینی بود . اسپانیا میدان تمرین جنگ دوم برای نیروهای آلمان و ایتالیا شد . بسیاری از تاریخ نگاران میگویند اگر دموکراسیها در اسپانیا در مقابل فاشیستها ایستاده بودند و به دولت قانونی اسپانیا یاری رسانده بودند  صد در صد فاشیستها شکست میخوردند و این درسی میشد برای هیتلر و موسولینی که جری نشوند و به فکر تصرف دنیا نیفتند . ضعف و حقارت و بی تصمیمی دموکراسیهای غربی در مقابل فاشیستها و شکست آنها باعث شد هیتلر به این فکر بیفتد که میتواند در سایر نقاط اروپا هم کشورهای دیگر را تسخیر کند و با همان عکس العمل روبرو شود . در یک کلام اگر در اسپانیا دماغ فاشیستها به خاک مالیده میشد ، شاید که جنگ دوم هرگز رخ نمیداد .

چه مشابهتهای عجیبی بین وقایع امروز روسیه و آن روز آلمان هست . هیتلر در سال 1936 برای اثبات قدرت و توان فاشیسم و ظهور یک آلمان جدید راهی بهتر از برگزاری یک المپیک در آلمان نیافت . پوتین که روز به روز بر نخوت و قدرتش افزوده میشود نیز اخیرا میزبان المپیک سوچی بود . درست در همان زمان هیتلر شروع به دخالت در جنگ داخلی اسپانیا کرد . پوتین نیز که متوجه ضعف و ناتوانی دموکراسیهای غربی و اروپاییان شده است از دیروز دست به اشغال نظامی شبه جزیره اوکرایین زده است . این چیزی جز اعلان جنگ به اوکرایین و غرب نیست . هدف نهایی پوتین کریمه نیست ، تمام اوکرایین است . او میخواهد رییس جمهور فراری را به کییف بازگرداند و بر اوکرایین مسلط شود . در سوریه نیز شاهد اقدامات مشابه دیکتاتور جدید روسیه هستیم .

پوتین هم مثل هیتلر روزبه روز بیشتر علائم افسار گسیختگی و نخوت یک دیکتاتور دیوانه را از خود نشان میدهد . تسلط او بر روسیه امروز نسبتا کامل است و حال نگاهش به افتخارات در خارج محدوده روسیه است . هدف هیتلر این بود که سرزمینهای از دست رفته آلمان در جنگ اول را دوباره تسخیر کند و غرور از دست رفته آلمانها در جنگ اول را به آنها بازگرداند . هدف پوتین این است که سرزمینهای از دست رفته پس از سقوط امپراتوری روسیه را دوباره به دست آورد و غرور از دست رفته روسها را به آنها بازگرداند . هر دو دیکتاتور هدف مشابهی داشتند ، روشهای مشابهی در پیش گرفتند و نتایجی فاجعه بار برای جهانیان آفریدند .

متاسفانه زمانی که فاشیستها در جنگ داخلی اسپانیا مشغول کشتار جمهوریخواهان بودند به مخیله هیچکس خطور نمیکرد که چند سال بعد جهان دچار جنگی مخوف و نابود کننده خواهد شد . هیچکس باور نمیکرد این دیکتاتور مغرور ولی مسخره ، با آن سبیل مضحک و سخنرانیهای دیوانه وارش که مایه خنده جهانیان بود ، دیکتاتوری  که چند سالی بیشتر نیست که به قدرت رسیده است،  به زودی جهان را درگیر یک جنگ خونین و طولانی خواهد نمود . هیچکس متوجه نبود که اسپانیا برای هیتلر در واقع میدان تمرین برای اجرای اهداف جنون آمیز او برای تصرف کشورهای دیگر است . و دیدیم نتیجه این بی توجهی و بی عملی چه شد .

اکنون نیز به نظر میرسد کسی متوجه نیست که دیکتاتور جدید روسیه آرام آرام به  همان راه میرود و همان علائم کلینیکی دیکتاتورهای دیوانه را از خود بروز میدهد . همه به خودنماییهای مسخره او که هر ازگاهی در صفحات تلوزیون جهان شاهدیم میخندند ، نمایشهایی چون شرکت در مسابقه جودو یا اسب سواری در حالی که از کمر به بالا برهنه است و سایر نمایشهای مبتذلش در برابر دوربینها ، او را جدی نمیگیرند و متوجه نیستند در پس ظاهر این کوتوله تشنه قدرت چه نهفته است . کسی متوجه نیست که حمایت او از اسد جنایتکار در سوریه و تصرف بخشهایی از گرجستان و اکنون اوکرایین علائم بالینی و خطرناک دیکتاتوری است که به تدریج جنون عظمت طلبیش از حدمیگذرد و این تازه از علائم آغاز جنون است . اگر جلوی دیکتاتوررا در اوکرایین و سوریه نگیرند بعید نیست در آینده ای نزدیک این دیکتاتور جهان را گرفتار جنگی اتمی که بسا خانمانسوزتر از جنگ دوم است کند .

آیا دموکراسیهای  جهان به خود خواهند آمد ؟ آیا اینبار از تکرار اشتباه اسپانیا خودداری خواهند کرد ؟ بهترین زمان برای آموختن درسی سرنوشت ساز به پوتین اکنون است ، فردا دیر است . باید در سوریه و اوکرایین دخالت نظامی کرد و به نیروهای دموکرات یاری رساند تا بر نیروهای پوتین پیروز شوند و امیدوار بود این درسها برای او کافی باشد و بر جنون عظمت طلبی او مهار زند .