Posts Tagged ‘ورزش’

کشتی از لیست ورزشهای المپیک حذف شد

فوریه 12, 2013

خبر بدی برای ورزش ایران . ورزش کشتی در جلسه دیروز کمیته بین المللی المپیک از لیست ورزشهای المپیک حذف شده و از سال 2020 دیگر کشتی گیران را در المپیک نخواهیم دید (امید بسیار کمی میرود که کشتی در لیست ورزشهای المپیک باقی بماند ). این خبر بسیار بدی برای ورزش  ایران در المپیک به شمار میرود .

صدای انقلابتان را شنیدم

اوت 7, 2012

من در عجبم  گوش دیکتاتورها چرا کر میشود  ؟ چرا از شنیدن غرش انقلاب توده ها عاجزند ؟ قذافی آنقدر این صدا را نشنید تا سرانجام با چوبی در اندرون متوجه شد کار از کار گذشته است . بشار نیز هنوز غرش رعدآسای انقلاب مردم قهرمان سوریه را نشنیده است و او نیز لاجرم با چوبی دیگر متوجه خواهد شدکه  کار از کار گذشته .

شاه نیز بسیار دیر صدای انقلاب و غرش کرکننده توده ها در خیابانها را شنید . وقتی شاه در تلوزیون آن جمله معروف را برزبان آورد مدتها بود که  کار از کار گذشته بود .  آن روزها لطیفه ای  دهان به دهان میگشت . میگفتند  شاه مثل یک شاگرد تنبل است که  تمام سال درس نخوانده و حالا یک روز مانده به امتحان ناگهان به خود آمده و متوجه شده که فردا امتحان دارد و شتابان مشغول درس خواندن شده شاید نمره قبولی بیاورد که صد البته دیگر امکان نداشت .

به نظر من همه دیکتاتورها شاگرد تنبلند . تا لحظه آخر متوجه نیستند که روز حساب فرا رسیده و زمانی به خود می آیند که دیر شده و کار از کار گذشته و دیگر نمیتوان در امتحان توده ها قبول شد .