Posts Tagged ‘کودتای 28 مرداد’

دوران قهر و غضب بر آمریکا پایان یافته ، اکنون نوبت برقراری رابطه ای معقول و منطقی است

ژانویه 4, 2014

نفرت نسل قدیم از آمریکا دلیل داشت . خاندان پهلوی و در راس آنان شاه ،  نوکر چشم بسته آمریکا بودند . دولت ایران نوکر آمریکا بود و فرمانهای صادره از واشنگتن را طابق النعل بالنعل اجرا میکرد. شکنجه ها ، کشتارها ، فروش نفت به آمریکا ، خرید آهنپاره های اسلحه آمریکا ، کودتای آمریکایی  28 مرداد که به مبارزه ملت ایران برای ملی کردن نفت خاتمه داد ،  همه و همه روشنفکران ایرانی را متحد القول کرده بود که یکی از اولین اقدامات در جهت آزادی ایران بریدن زنجیرهای نوکری آمریکا ست تا استقلال ایران و ایرانی تامین شود . چون شاه و خاندانش مجریان اوامر آمریکا بودند برای حصول به  استقلال باید خاندان پهلوی و شاه کنار میرفتند .

سرانجام ملت ایران گوش به روشنفکران دادند در انقلابی خونین و مردمی  انتقام کودتای آمریکایی را گرفتند و نوکر آمریکا و وابستگانش را از ایران بیرون کردند و دولتی مستقل برپا داشتند . جمهوری اسلامی هرچه هست هست ، ولی همه متفق القولیم که نوکر بیگانه نیست و از هیچ دولت خارجی دستور نمیگیرد . در تاریخ ایران پس از اواخر دوران قاجار این اولین دولتی است که مسقتل از بیگانگان و مختار به رای است . البته این دلیل نمیشود دولت خوبی باشد . دولت کره شمالی هم نوکر بیگانگان نیست و مستقل است ، ولی دیکتاتور و آدمکش است ، جمهوری اسلامی هم کمابیش شبیه کره شمالی است ولی به هرحال مستقل است و تحت تسلط هیچ قدرت خارجی نیست .

حال که سی سال استقلال داشته ایم و نسلی روی کار آمده که هیچ تصویر وتصور و ترسی از نوکری بیگانه ندارد،  چون همه عمر خود را در عصر یک دولت مستقل سپری کرده،  دیگر قهر و قطع رابطه با آمریکا معنایی ندارد . درست است ، درسالهای آغاز انقلاب آن همه نفرت فروخفته در سینه باید به صورتی خالی میشد ، از تصرف سفارت تا مبارزه با آمریکا در سراسر جهان ، ولی اکنون ، پس از سی سال استقلال ، دیگر جایی برای آن نفرت نمانده . به جز مشتی فسیلهای حاکمیت از قبیل خامنه ای که هنوز آن نفرت درونشان پا برجاست و عوض نشده ، ملت ایران دیگر ترسی از آمریکا ندارد که بخواهد به مبارزه با آمریکا ادامه دهد . اکنون زمان مذاکره و برقراری رابطه مستقل و برابر فرارسیده و هرکه در برابر این خواسته ملت ایران ایستادگی کند منفور ملت خواهد بود . حال که مدتهاست مستقل بوده ایم ، باید به فکر برقراری رابطه ای صلح آمیز و عادی با آمریکا و کشورهای غربی باشیم تا بتوانیم اقتصاد مملکت را رونق بخشیم  و ایران را به راه پیشرفت مادی و اقتصادی هدایت کنیم .

عوامل بین المللی موثر در کودتای 28 مرداد

دسامبر 3, 2012

وقتی کودتای آمریکایی 28 مرداد (19 آگوست 1953)را بررسی میکنیم هرگز نباید عوامل بین المللی موثر در تصمیمگیری به اجرای کودتا را از نظر دور داریم . باید گفت ملت ایران و مصدق واقعا بدشانسی آوردند . مثل اینکه درست در سال 1953(1332) آسمان و ستارگان نیز همه حکم به شکست تلاش قهرمانانه ملت ایران برای ملی کردن نفت داده بودند . تعدادی از موثرترین حوادث خارجی در اجرا و موفقیت کودتا به شرح زیر است :

1. در ژانویه 1953 رییس جمهور آمریکا عوض شد و آیزنهاور از حزب جمهوریخواه بر سرکار آمد . جمهوریخواهان شدیدا ضد کمونیست بودند . آیزنهاور اولویت اول سیاست خارجی خود را مبارزه با کمونیسم در سرتاسر دنیا اعلام کرده بود . این با سیاست ترومن دموکرات که قبل از او رییس جمهور بود فرق میکرد .

2. وزیر امورخارجه آیزنهاور جان فاستر دالس بود و برادر او آلن دالس به ریاست سیا منصوب شد . از این دوبرادر در سراسر سیستم حاکمه آمریکا ضد کمونیست تر پیدا نمیشد . اتحاد بین وزارت امورخارجه و سیا در عهد این دو کامل بود حال آن که همیشه دودستگی و رقابت در وزارت امورخارجه و سیا تا حدی مانع پیش برد سیاستها به روش «سیا» میشد .

3. جنگ کره از سال 1950 شروع و درست یکی دوماه پیش از کودتا در 53تمام شد . جنگ کره اوج برخورد مستقیم آمریکا با کمونیستها محسوب میشود. نفرت از کمونیسم در مردم آمریکا به دلیل کشته های این جنگ به اوج رسیده بود و از هر حرکت ضد کمونیستی پشتیبانی میکردند .

4. سناتور مرتجع مک کارتی شکار کمونیستها در آمریکا را آغاز کرده بود و آمریکا در اوج تب مک کارتیسم بود . هیچکس در داخل آمریکا حتی جرئت ابراز مخالفت با کودتا بر علیه دشمن فرضی کمونیستی را نداشت .

5. استالین در مارچ 1953 مرد . مرگ او باعث یک نبرد داخلی برای تصرف قدرت در حزب کمونیست شوروی شد که سیاست خارجی این حزب را برای چند سال نسبتا فلج کرد. شوروی به دلیل فوت استالین آن چنان درگیر مبارزه داخلی قدرت بود که فرصت پرداختن به حزب توده و کودتا در ایران و تلاش در خنثی کردن آن را نداشت .

6. چرچیل در سال 1951 دوباره در انگلستان به قدرت رسیده بود . او که از سقوط امپراتوری بریتانیا سخت خشمگین بود به هیچوجه حاضر نبود یکی از آخرین نشانه های این سقوط ، بیرون کردن کمپانی نفت انگلیس را از ایران ، تحمل کند و تمام نیروی خود را برای جلوگیری از این امر بسیج کرده بود . قبل از چرچیل ، حزب کارگر و اتلی نخست وزیر آن ، نظر به کلی متفاوتی نسبت به مصدق داشتند و اگر آنها بر سر کار باقی میماندند احتمالا فرمان کودتا صادر نمیشد .