Posts Tagged ‘یونان’

نکاتی چند در باره نخست وزیر جدید یونان

ژانویه 26, 2015

نخست وزیر جدید یونان جوانترین نخست وزیر در تاریخ آن کشور است . او یک کمونیست سابق است که اکنون رهبر یکی از چپگراترین احزاب یونان است . برای اولین بار در تاریخ یونان پس از سوگند نخست وزیری او از دیدار با رهبر مذهبی کلیسای ارتودوکس یونان سرباز زد که در کشوری نسبتا مذهبی مانند یونان مایه شگفتی همگان شد . در عوض او بر مزار کشته شدگان جنبش آزادی بخش یونان در جنگ دوم که توسط سربازان آلمان نازی قتل عام شده بودند حاضر شد و بر مزارشان گل افشاند . این شهدا همه متعلق به حزب کمونیست یونان بودند زیرا حزب کمونیست یونان نیروی اصلی مبارزه آزادیبخش بر ضد اشغال بود .

greece