Archive for نوامبر 2018

نامه استعفای شجریان ، سایه و لطفی

نوامبر 28, 2018

نامه استعفای شجریان، سایه و لطفی از رادیو در اعتراض به کشتار 17 شهریور 57 و فاجعه سینما رکس آبادان ، به خط شجریان shajar

کاریکاتور جالب نیستانی در مورد آقا رضاشاه لس آنجلسی و طرفدارانش

نوامبر 13, 2018

Capture

چرا نباید از رضا پهلوی و فعالیت سایبریهای او هراس داشت

نوامبر 4, 2018

دوستان البته میدانند که رضا پهلوی خودش چیزی نیست . ملت ایران چهل سال پیش خاندان پهلوی را از ایران بیرون کردند و بازگشت او محال ممتنع است . ملت ایران بیش از پنجاه سال خیانت و جنایت از خاندان پهلوی دیده است و آن خاطره هرگز فراموش نخواهد شد .

رضا را اما در اینترنت و توییتر و فیسبوک بزرگ کرده اند و گروهی ساده لوح هم که باورشان شده که اینترنت یعنی همان جامعه   ایران فکر کرده اند علی آباد هم شهری است و رضا هم شاهی .  باید توجه داشت که  دو دسته خاص با اهداف مشخص رضا را بزرگ میکنند .

یک گروه از اینان فاشیستهای دست راستی و لیبرتارین هستند که بیشتر در آمریکا اقامت دارند . طرفداران سینه چاک ترامپ و برایت بارت و استیو بنون که برای هر سخن ترامپ هلهله میکشند . اینان خواهان بازگشت دیکتاتوری پهلوی به ایران هستند با همان حزب رستاخیز و ساواک و شکنجه و غیره و احتمالا در جریان یک کودتای آمریکایی دوم. اینها بیکارند ، نصف عمرشان پای اینترنت میگذرد، دهها و صدها شناسه یدکی دارند و با استفاده از این شناسه ها گروههای کوچک چند نفری خود را به دروغ بزرگ جلوه میدهند .

دسته دوم سایبریهای جمهوری اسلامی هستند . اینها با گرته برداری از حکومت پوتین سازمان یافته اند . همه میدانیم که پوتین با بیست سی نفر سایبری که 24 ساعته پای کامپیوتر نشسته بودند و با دهها هزار بات و آیدی یدکی در فیسبوک و توییتر فعالیت میکردند توانست پیکان اینترنت در داخل آمریکا را سود ترامپ برگرداند و این سایبریها در پیروزی ترامپ نقش بزرگی داشتند . کارشان اشاعه انواع دروغها و تهمتها و همچنین ترتیب دادن تظاهرات بر علیه هیلاری و به نفع ترامپ بود . اینها بودند که شعارهایی را که  .طرفداران ترامپ میدادند میساختند . هدف سایبریهای جمهوری اسلامی اما آن است که جسد سیاسی رضا را زنده کنند و پرو بال دهند طوری که گروههای اپوزیسیون وقت خود را به جای مبارزه با دیکتاتوری اسلامی تلف مبارزه با رضا کنند.

مسئله این است  که این ترفندها به احتمال زیاد در ایران نتیجه نخواهد داد . ملت ایران خاندان پهلوی را خوب میشناسد و ساواک و حزب رستاخیز و کودتای 28 مرداد بر علیه نخست وزیر مردمی خود و ملی کردن نفت را فراموش نکرده است . ملت ایران فراموش نکرده است که رضا خان قزاق بیسواد را انگلیسها روی کار آوردند تا نهضت دموکراتیک مشروطه را سرکوب کنند . اما به هرحال اپوزیسیون ما باید مراقب این اتحاد ناخجسته دیکتاتوری اسلامی و فاشیستها باشد . هر یک از این دو گروه برای هدفی خاص رضا را علم میکنند اما هدف نهایی ضربه زدن به اپوزیسیون ایران و عقب انداختن تاریخ سقوط دیکتاتوری اسلامی است .