Archive for سپتامبر 2013

دموکراسی یعنی ….

سپتامبر 11, 2013

معنای واقعی دموکراسی در این یک بیت نهفته :

بهشت آنجاست کازاری نباشد           کسی را با کسی کاری نباشد

سقوط اسد یعنی سقوط جمهوری اسلامی

سپتامبر 2, 2013

من به عنوان یک عضو اپوزیسیون ایران شدیدا خواهان شکست اسد و حزب بعث سوریه هستم . جنگ در سوریه اکنون عملا تبدیل به جنگ نیروهای سپاه و حزب الله بر علیه مردم سوریه شده است . روسیه هم پشتیبانی نظامی از این جنگ را بر عهده دارد . اسد و نیروهایش نقش مهمی در این جنگ ندارند . شکست حزب بعث سوریه در این جنگ در واقع یعنی شکست جمهوری اسلامی و تروریستهای حزب الله لبنان که جمهوری اسلامی را گامی دیگر به پرتگاه سقوط محتوم خود نزدیکتر میکند .