Archive for سپتامبر 2013

دموکراسی یعنی ….

سپتامبر 11, 2013

معنای واقعی دموکراسی در این یک بیت نهفته :

بهشت آنجاست کازاری نباشد           کسی را با کسی کاری نباشد

Advertisements

سقوط اسد یعنی سقوط جمهوری اسلامی

سپتامبر 2, 2013

من به عنوان یک عضو اپوزیسیون ایران شدیدا خواهان شکست اسد و حزب بعث سوریه هستم . جنگ در سوریه اکنون عملا تبدیل به جنگ نیروهای سپاه و حزب الله بر علیه مردم سوریه شده است . روسیه هم پشتیبانی نظامی از این جنگ را بر عهده دارد . اسد و نیروهایش نقش مهمی در این جنگ ندارند . شکست حزب بعث سوریه در این جنگ در واقع یعنی شکست جمهوری اسلامی و تروریستهای حزب الله لبنان که جمهوری اسلامی را گامی دیگر به پرتگاه سقوط محتوم خود نزدیکتر میکند .