Archive for مه 2020

آیا تجربه دموکراسی در آمریکا به پایان رسیده است ؟

مه 8, 2020

امروز وزارت دادگستری آمریکا در یک اقدام حیرت آور همه اتهامات بر علیه مایکل فلین دوست نزدیک ترامپ و مشاور امنیت ملی او را لغو کرد. یکی از دادستانهای مامور پیگیری و مجازات فلین در اعتراض یه این تصمیم خودسرانه بار ، دادستان کل آمریکا ، استعفا کرد. ترامپ از هفته پیش تبلیغات برای تبرئه فلین را آغاز کرده بود و دهها توییت در این رابطه فرستاده بود که همگان را به شگفتی آورده بود. فلین خود اعتراف به خیانت کرده بود و به همین سبب هم تحت محاکمه بود و ترامپ همیشه از اینکه یکی از نزدیکترین افراد به او به دلیل خیانت به دولت و ملت  آمریکا محاکمه میشود ناخشنود بود. اکنون دیکتاتور ترامپ ضربه را وارد آورده و نوکر گوش به فرمانش ویلیام  بار برای رهایی فلین اقدام کرده است .

ویلیام بار، دادستان کل ،  توسط ترامپ انتخاب شد تا جلوی نشر گزارش مولر را بگیرد که به خوبی گرفت . سپس به دستور ترامپ چند نفر از دوستان او را از دادگاه نجات داد و مجازات استون را نیز کاهش داد که دادستان مامور پیگیری اتهامات استون در اعتراض به این تصمیم بار استعفا داده بود. بار همانند پمپئو و مایک پنس یک مذهبی افراطی و بنیاد گراست . بار یک کاتولینک افراطی است که سخنرانهای و مقالات متعددی درمورد «انحطاط » آمریکا داشته است و معتقد است آمریکا دچار انحطاط اخلاقی است و حتی  به زور هم که شده باید جلوی انحطاط بیشتر را گرفت (مانند آخوندهای خودمان ) . من نمیدانم چرا بنیادگرایان مذهبی اینقدر از ترامپ خوششان می آید ولی به هرحال همین بنیادگرای کاتولیک باعث باقی ماندن ترامپ در کاخ سفید شده است .

ظاهر اموردر آمریکا الان مانند جمهوریهای جهان سوم است . به ظاهر دموکراسی دارند ولی در باطن فساد مالی و سیاسی گسترده در همه ارکان حکومت رسوخ کرده است و رییس جمهور فقط به اسم رییس جمهور است و با یک دیکتاتور هیچ تفاوتی ندارد و میتواند به میل خود نزدیکان جنایتکار و فاسد خود را نجات دهد.

آیا باید فاتحه تجربه دموکراسی در آمریکا را خواند؟ امروز دیدم یکی از خبرنگاران صاحب نام آمریکا نوشته کوتاهی در مورد آزادی فلین داشت . در این مقاله او گفته  دموکراسی اصولا با فطرت بشر جور نیست و نگاهداری آن محتاج کوشش پیگیر و روز به روز است و اگر مدتی از این امر غافل شویم و دل خود را خوش کنیم که دموکراسی ما هرگز از بین نمیرود چون در قانون اساسی ما مدون شده و امکان ندارد دموکراسی در کشور ما از بین برود اتفاقا همان لحظه است که دموکراسی شروع به افول میکند و ما به طبعیت اصلی بشر که دیکتاتوری است میرسیم .

من هنوز امیدوارم که دموکراسی آمریکا پایان نیافته باشد. اگر تجربه دموکراسی در ابر قدرت آمریکا پایان گیرد باید فاتحه دموکراسی در جهان را لااقل برای چند صد سال خواند . اگر دموکراسی در آمریکا نابود شود دیکتاتورها از پوتین تا شی جی پینگ و از  خامنه ای تا اسد دیگر هیچ قید وبندی را نخواهند پذیرفت .

image